Cuộc thi Tài năng Kiến trúc 2013

Đồ án 28

28_1ev

28_2ev