Ashui.com

Thursday
Sep 29th
Home Chuyên mục Nội - ngoại thất Nội thất đường phố với hệ thống modul "All-in-Square"

Nội thất đường phố với hệ thống modul "All-in-Square"

Viết email In

"All-in-Square" là một biến thể mới của nội thất đường phố với sự thoải mái đặc biệt. Hệ thống modul của In-Tenta này bao gồm bốn phần khác nhau, có thể được sắp xếp riêng biệt: một chỗ ngồi không có tựa lưng, một chỗ ngồi có tựa, bao gồm một khung kim loại đục lỗ và yếu tố ánh sáng giống như giá xe đạp. Ngoài ra, "All-in-Square" còn cung cấp khả năng truy cập internet thông qua Hotpot. "All-in-Square" được sản xuất bởi Urban Square. 

Ảnh: In-Tenta 

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo