Ashui Awards 2023 (lần thứ 12)

[ Quy chế giải thưởng ]

Giai đoạn đề cử (17/07/2023 – 31/10/2023), qua 2 hệ thống:

  • Gửi hồ sơ đề cử qua địa chỉ email: awards@ashui.com
  • Các đề cử do Ban biên tập Ashui.com đề xuất.

Lưu ý: Trong giai đoạn này, sau khi nhận được hồ sơ đề cử trong vòng 03 ngày Ban Tổ chức sẽ phản hồi về tính hợp lệ và có thể yêu cầu hoàn thiện, bổ sung. Vì vậy, hồ sơ đề cử càng gửi sớm càng có nhiều thời gian để chỉnh sửa nếu cần.

Giai đoạn chọn đề cử chính thức (01/11/2023 – 12/12/2023): do Hội đồng tuyển chọn gồm các thành viên có uy tín thực hiện. Trong giai đoạn này, Hội đồng có thể xem xét bổ sung đề cử. Mỗi hạng mục không có quá 10 đề cử chính thức (Shortlist).

Giai đoạn bình chọn (từ 15/12/2023 – 18:00, 30/12/2023): lấy phiếu bình chọn online (trực tuyến) của cộng đồng theo mẫu/form trên trang web chính thức của giải thưởng; đồng thời, Hội đồng tuyển chọn bỏ phiếu kín.

Kết quả được công bố trên trang web chính thức của giải thưởng và các phương tiện truyền thông đại chúng vào ngày 31/12/2023.

Lễ trao giải thưởng Ashui Awards 2023 (lần thứ 12) và triển lãm dự kiến được tổ chức vào ngày 13/01/2024.

Share Button