2019

[ Quy chế giải thưởng ]

 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Gồm 3 giai đoạn:

Giai đoạn đề c (07/07/2019 – 31/10/2019 @4 tháng), qua 2 hệ thống:

  • Gửi hồ sơ đề cử qua địa chỉ email: awards@ashui.com
  • Các đề cử do Ban biên tập Ashui.com đề xuất.

Giai đoạn chn đề c chính thức (01/11/2019 – 30/11/2019): do Hội đồng tuyển chọn gồm các thành viên có uy tín thực hiện. Mỗi hạng mục không có quá 10 đề cử chính thức.

Giai đoạn bình chn (0:00, 01/12/2019 – 0:00, 31/12/2019 @1 tháng): lấy phiếu bình chọn online (trực tuyến) của cộng đồng theo mẫu/form trên trang web chính thức của giải thưởng; đồng thời, Hội đồng tuyển chọn bỏ phiếu kín.

 

CÔNG BỐ KẾT QUẢ – TRAO GIẢI

Kết quả được công bố trên trang web chính thức của giải thưởng và các phương tiện truyền thông đại chúng vào ngày 31/12/2019.

Lễ trao giải thưởng và triển lãm dự kiến sẽ được tổ chức trang trọng vào ngày 11/01/2020 tại Hồ Gươm – Hà Nội.

Share Button