Category: Xây dựng Xanh của Năm

image001

Sàn phẳng xốp ACIF

Sàn phẳng xốp ACIF sử dụng các khối hộp BIDECK – là khối hộp làm từ xốp được định hình tạo rỗng, được sử dụng để tạo nên Sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn. Đây...