Truyền thông 2015

Báo Thể thao & Văn hóa (10/08/2015)

Hà Nội Mới (16/08/2015)

VietnamPlus20151225

Báo Thanh Niên 01.01.2016

Báo Tiền Phong 02.01.2016

  • VTV4 (French / tiếng Pháp) [15/01/2016]:

VietNamNews20160115

Tạp chí Quy hoạch Đô thị số 23

  • Tạp chí Heritage [03/2016]:

Heritage201603

  • FuturArc Magazine [03+04/2016]:

FuturArc47-201603

Share Button