Category: Các hạng mục

architectoftheyear

Kiến trúc sư của Năm

Kiến trúc sư của Năm (Architect of the Year) (Năm chẵn) dành cho một kiến trúc sư Việt Nam có dấu ấn trong năm, đáp ứng các tiêu chí: Tài năng: thiết kế các...

buildingoftheyear

Công trình của Năm

Công trình của Năm (Building of the Year): dành cho một công trình hoàn thành xây dựng tại Việt Nam trong khoảng thời gian 02 năm trở lại (đại diện là đơn vị thiết...

contractoroftheyear

Nhà thầu của Năm

Nhà thầu của Năm (Contractor of the Year): dành cho một doanh nghiệp nhà thầu xây dựng có pháp nhân tại Việt Nam đáp ứng các tiêu chí: Hợp tác: với các đối tác...

developeroftheyear

Chủ đầu tư của Năm

Chủ đầu tư của Năm (Developer of the Year): dành cho một doanh nghiệp có pháp nhân tại Việt Nam hoặc công dân Việt Nam đáp ứng các tiêu chí: Nhân văn: phát triển...

engineeringoftheyear

Hãng Kỹ thuật của Năm

Hãng Kỹ thuật của Năm (Engineering of the Year): dành cho một doanh nghiệp có pháp nhân tại Việt Nam đáp ứng các tiêu chí: Kỹ thuật: tiên tiến, đổi mới mang lại hiệu...

futureprojectoftheyear

Dự án Tương lai của Năm

Dự án Tương lai của Năm (Future Project of the Year): dành cho một dự án (đồ án) tại Việt Nam chưa /và có thể không xây dựng, đáp ứng các tiêu chí: Tiến...

greenbuildoftheyear

Xây dựng Xanh của Năm

Xây dựng Xanh của Năm (Green Build of the Year): dành cho một giải pháp thiết kế hoặc công nghệ, kỹ thuật hiệu quả năng lượng cho công trình ứng dụng tại Việt Nam,...

housingoftheyear

Nhà ở của Năm

Nhà ở của Năm (Housing of the Year): dành cho một công trình / khu nhà ở đã hoàn thành xây dựng tại Việt Nam trong khoảng thời gian 02 năm trở lại (đại...

interioroftheyear

Nội thất của Năm

Nội thất của Năm (Interior of the Year): dành cho một không gian nội thất cho một dự án tại Việt Nam đã hoàn thiện trong khoảng thời gian 02 năm trở lại (đại...

jointeffortprojects

Dự án Chung tay của Năm

Dự án Chung tay của Năm (Joint Effort Project of the Year): dành cho một dự án chung tay (cộng đồng) đã được thực hiện, đáp ứng các tiêu chí: Phương pháp: cách tổ...