Tổ chức – Tài trợ

Chủ trì:
ashui.com

Tổ chức thực hiện:
ConsMedia

Các nhà tài trợ:

Eurotile     VicostoneViglacera DuluxNội thất Kenli

MIA Design Studio  New House Solution  Unioslam.weavingspaces

Hỗ trợ tổ chức:

          incanto13dart1

Đối tác truyền thông:

SACAKTVN1elle1      VITV1  bciasia1 asiaarchitects1

Share Button