Tổ chức – Tài trợ

Chủ trì:
ashui.com

Tổ chức thực hiện:
ConsMedia

Các nhà tài trợ: (đang cập nhật)

 

Hỗ trợ tổ chức:

      

Đối tác truyền thông:

KTVN1   elle1      bciasia1 asiaarchitects1

Share Button