Làng Hạnh Phúc

Dự án Làng Hạnh Phúc có cách tiếp cận từ cộng đồng và hỗ trợ tổng thể xung quanh chủ thể là người dân. Dự án nhằm mục tiêu hỗ trợ các hộ gia đình theo quy mô làng nhằm giảm tác động của thiên tai, đảm bảo hài hoà về con người và môi trường, và thúc đẩy lối sống sinh hoạt truyền thống và văn hoá bản địa. Làng Hạnh Phúc đang được triển khai tại Huyện Nam Trà My và Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện: Quỹ Sống

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN

  • Cộng đồng nghèo, có số trẻ em chiếm hơn 30%
  • Có tính đồng nhất về văn hóa
  • Làng nằm trong diện tái định cư đã được phê duyệt của địa phương và có rủi ro thiên tai.
  • Kế hoạch tái định cư còn nhiều thiếu sót hoặc không đủ kinh phí cho các hạng mục cần thiết
  • Địa phương và cộng đồng cam kết chung tay cùng dự án

PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN
Phương pháp thực hiện “CHUNG TAY”
Làng Hạnh Phúc kết nối: Nguồn lực chuyên môn – cộng đồng – địa phương – các bên tài trợ.

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN

Thông qua công tác nghiên cứu và tham vấn cộng đồng cùng phương pháp thực hiện “Chung Tay”, chương trình Nhà Chống Lũ hỗ trợ kỹ thuật và một phần tài chính, phối hợp cùng Cộng đồng hưởng lợi; tận dụng nguồn lực và kế hoạch của Chính quyền Địa phương để thực hiện các hoạt động:

Quy hoạch, Hạ tầng & Nhà ở an toàn:
– Quy hoạch an toàn và giúp các sinh hoạt cộng đồng diễn ra thuận lợi, bà con được tiếp cận dễ dàng đến các dịch vụ công như trường học, trạm xá, điện lưới, nước sạch…
– Nhà ở an toàn, tránh hướng gió lốc, tránh khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc lũ quét.
– Hạ tầng ổn định (điện lưới, nước sạch, khu xử lý rác thải…).

Cải thiện vệ sinh và môi trường sống:
– Xây dựng nhà vệ sinh
– Xây dựng khu vực xử lý rác thải
– Hướng dẫn phân loại rác và xử lý rác thải
– Tăng khả năng tiếp cận đến nước sạch

Thúc đẩy gìn giữ các giá trị văn hoá bản địa:
– Hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để bà con xây dựng các công trình văn hóa & giao lưu cộng đồng.
– Tham vấn cộng đồng, và nỗ lực bảo vệ các tri thức bản địa tại vùng dự án.
– Thúc đẩy gìn giữ và phục hồi các giá trị văn hóa bản địa.

Tại Bắc Trà My (dự án được triển khai từ năm 2020):
– Hỗ trợ 50 hộ dân người Ca Dong ở làng tái định cư tại Thôn 3, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
– Đã hoàn thiện xây mới 30 nhà và đang thi công 01 nhà
– Hỗ trợ 23 hộ lắp đặt hệ thống nước thải sinh hoạt
– Hỗ trợ 18 hộ lắp đặt hệ thống nước
– Đang thi công 2 cụm vệ sinh chung

Tại Nam Trà My (dự án được triển khai từ cuối năm 2019):
– Hỗ trợ 72 hộ dân người Xơ Đăng ở làng tái định cư tại Làng Lâng Loan, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
– Đã hỗ trợ cải tạo 35 nhà thành nhà sàn (từ nhà trệt nền đất)
– Hỗ trợ 30 nhà phủ mái tôn bằng vật liệu địa phương
– Hỗ trợ 55 nhà sửa chữa vách chống tạt dột
– Hỗ trợ 47 hộ cải tạo lại nhà bếp
– Đang thi công 09 cụm vệ sinh chung

Share Button