ONETEL Panorama / ONESTUDIO

 

  • Địa điểm: 35 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành, TP.HCM
  • Thiết kế:  ONESTUDIO / Công ty Nhất Việt

Khu chung cư tại 35 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành, TP.HCM ra đời từ năm 1964, đã chứng kiến Sài Gòn bao đổi thay. Trải qua hơn nửa thế kỷ, những con người sinh sống ở đây vẫn vậy, vẫn nếp sống xưa, cảnh sinh hoạt trên ngôi nhà chung cư dường như đã ĐÓNG BĂNG từ quá khứ và trở thành một nét đặc trưng mà chúng ta có thể tự hào nói rằng: đó là một phần giá trị làm nên Sài Gòn. Tuy nhiên vì công trình chung cư này không phải là di tích kiến trúc nên cho dù nó hơn 50 năm tuổi nhưng chưa có chính sách  nào bảo vệ, không được duy tu, sửa chữa và ngày càng trở nên xuống cấp. Bản thân kiến trúc xuống cấp cũng kéo theo sự ứng xử của người dân ở đây với môi trường kiến trúc nơi mình ở cũng thật sự không coi trọng nữa…

Ý tưởng “CẤY” vào đây những “CHIẾC HỘP Ở” là các phòng chất lượng tốt cho khách du lịch thuê để tạo ra mô hình hostel độc đáo: HOSTEL TRONG LÒNG CHUNG CƯ CŨ. Giá trị cốt lõi của dự án này là sử dụng thuật Tích hợp để đạt được cùng lúc 3 yếu tố: 
- Tính tương tác: trải nghiệm văn hóa cộng đồng; 
- Tính bền vững: kéo dài tuổi sử dụng của công trình cũ; .
- Yếu tố Xanh: tạo môi trường cảnh quan mới từ thay đổi thói quen của cộngđồng, cùng giữ gìn không gian sống xanh và thân thiện.

ONETEL Panorama khiến bộ mặt chung cư dân thay đổi, mảng xanh dần dần lan rộng ra toàn bộ mặt đứng và len lỏi trong các không gian làm sống dậy những không gian chung từng bị bỏ quên. Hoạt động như một cơ sở lưu trú với khách hàng chủ yếu là người trẻ năng động giúp đem lại một nguồn năng lượng mới cho toàn thể chung cư… Một dự án đơn giản nhưng chứa đựng câu chuyện ý nghĩa về Kiến trúc – Con người – Môi trường sống.

Share Button