Tagged: ONETEL Panorama

ONETEL Panorama / ONESTUDIO

  Địa điểm: 35 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành, TP.HCM Thiết kế:  ONESTUDIO / Công ty Nhất Việt Khu chung cư tại 35 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành, TP.HCM ra đời từ...