Kết quả

A | Kiến trúc sư của Năm (Architect of the Year)

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

B | Công trình của Năm (Building of the Year)

2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

C | Nhà thầu của Năm (Contractor of the Year)

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

D | Chủ đầu tư của Năm (Developer of the Year)

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

E | Hãng Kỹ thuật của Năm (Engineering of the Year)

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

F | Dự án Tương lai của Năm (Future Project of the Year)

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

G | Xây dựng Xanh của Năm (Green Build of the Year)

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

H | Nhà ở của Năm (Housing of the Year)

2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

I | Nội thất của Năm (Interior of the Year)

2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

J | Dự án Chung tay của Năm (Joint Effort Project of the Year)

2019 | 2020 | 2021 | 2022

Share Button