Truyền thông 2020

VietnamPlus_200808a

BaoXaydung_200808

ReatimesVN_200808

ThanhNien_200809

KTDS_200809

AnninhThudo_200809

  • VTV6 [17/08/2020]:

ConstructionPlus_200818

  • VTV9 – Đài Truyền hình Việt Nam [18/01/2021]:

  • VTV6 – Đài Truyền hình Việt Nam [18/01/2021]:

Share Button