Cụm công trình Thư viện – Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh / VIAP + S Design

Thiết kế: Liên danh VIAP + S Design
Chức năng: bảo tàng, thư viện
Địa điểm: TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Diện tích khu đất: 6.512 m2
Kiến trúc sư chính: KTS Salvador Perez Aroyo
Năm hoàn thành: 2013

92A1754

baotangquangninh02

92A1628

92A1693

baotangquangninh04

92A1732

92A2026

92A2141

92A1929

92A2098

baotangquangninh09

92A2089

92A2077

92A1850

92A1798

92A1779

IMG_1409

92A1726

Cụm công trình Thư viện – Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh

Sơ đồ bố trí không gian các tầng

Mặt bằng không gian nội thất tầng trệt

Mặt bằng không gian nội thất tầng 1

Mặt bằng không gian nội thất tầng lửng

Mặt bằng không gian nội thất tầng 2

Mặt bằng không gian nội thất tầng 3

Share Button