Truyền thông 2019

ThanhNien_190709

AnninhThudo_190710

  • Tiền Phong [10/07/2019]:

TienPhong_190710

Heritage Fashion_1909-08

Screen Shot 2019-12-27 at 11.31.55 AM

Screen Shot 2019-12-31 at 4.16.25 PM

TuoiTreNews_200102

Screen Shot 2020-01-03 at 6.57.41 AM

  • Tiền Phong [03/01/2020]:

TienPhong_200103

VEN200114

  • Heritage Fashion [tháng 01-02/2020]:

HF202001a

  • VTV6 [16/01/2020]:

constructionplusasia

  • Tạp chí Kiến trúc Việt Nam [số 277  /2019]:

KTVN_200122

[ tiếp tục cập nhật…]

Share Button