Nội thất của Năm

Nội thất của Năm (Interior of the Year): dành cho một không gian nội thất đã hoàn thiện trong khoảng thời gian 02 năm trở lại (đại diện là đơn vị thiết kế), với các tiêu chí:

  • Phong cách: sáng tạo, giàu trí tưởng tượng và nghệ thuật, thể hiện văn hoá / lối sống của chủ sở hữu;
  • Công năng: có tính ứng dụng, thuận tiện, bài trí đồ đạc hợp lý, chất lượng môi trường tốt;
  • Xu hướng: giải pháp sử dụng vật liệu, thiết bị có công nghệ theo xu hướng thân thiện môi trường.

 

interioroftheyear

 

Share Button