Ashui.com

Saturday
Oct 31st
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Cộng đồng Mỹ thuật / Thiết kế Nghệ thuật đô thị của Joshua Callaghan

Nghệ thuật đô thị của Joshua Callaghan

Joshua Callaghan đã che những “thùng chức năng” trên phố bằng cách dán những bức tranh thể hiện đúng phong cảnh ở phía sau cái thùng đó. Mục đích là để người đi trên phố có thể nhìn cảnh vật không bị gián đoạn.

Công trình có tên “nghệ thuật đô thị” này trên các con phố ở Los Angeles là kết quả của việc lãnh đạo thành phố đề nghị mọi người phát huy sáng kiến trang trí các thùng chức năng trên phố để làm mới thành phố. Đôi khi các bức tranh trên các thùng là hình ảnh chính xác của cảnh vật phía sau chúng nhưng đôi khi là một phiên bản phá cách.

 

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo