Ashui.com

Sunday
Sep 19th
Home Theo bạn, vấn đề nào quan trọng nhất để có nhà giá rẻ?
Theo bạn, vấn đề nào quan trọng nhất để có nhà giá rẻ?

Theo bạn, vấn đề nào quan trọng nhất để có nhà giá rẻ?
Vấn đề quy hoạch
216  26.2%
Vấn đề quản lý sau này
212  25.8%
Vấn đề quỹ đất
110  13.4%
Vấn đề phân phối và kinh doanh
110  13.4%
Việc thiết kế trong quản lý đầu tư
74  9%
Tận dụng năng lực thi công
46  5.6%
Thiết kế phải đi với điển hình hóa
44  5.3%

Số người tham gia bình chọn  :  823
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ hai, 04 Tháng 5 2009 18:07
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ bảy, 10 Tháng 9 2016 09:57