Ashui.com | Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam

Monday
Apr 22nd
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?

Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
Nhu cầu, nhận thức của người dân
47  26.1%
Chính sách nhà nước
41  22.8%
Khái niệm, tiêu chí chưa rõ ràng
33  18.3%
Các nguyên nhân khác
33  18.3%
Chi phí đầu tư cao
22  12.2%

Số người tham gia bình chọn  :  180
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ năm, 22 Tháng 9 2016 09:15
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ ba, 09 Tháng 4 2019 17:21