Ashui.com

Monday
Sep 23rd
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?

Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
Nhu cầu, nhận thức của người dân
53  26.1%
Chính sách nhà nước
44  21.7%
Khái niệm, tiêu chí chưa rõ ràng
39  19.2%
Các nguyên nhân khác
34  16.7%
Chi phí đầu tư cao
29  14.3%

Số người tham gia bình chọn  :  203
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ năm, 22 Tháng 9 2016 09:15
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ ba, 10 Tháng 9 2019 09:43