Ashui.com

Wednesday
Dec 07th
Home Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?

Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
Nhu cầu, nhận thức của người dân
85  28.7%
Chính sách nhà nước
67  22.6%
Khái niệm, tiêu chí chưa rõ ràng
58  19.6%
Chi phí đầu tư cao
43  14.5%
Các nguyên nhân khác
39  13.2%

Số người tham gia bình chọn  :  296
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ năm, 22 Tháng 9 2016 09:15
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ sáu, 02 Tháng 12 2022 18:49