Ashui.com

Thursday
Jul 18th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?

Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
Nhu cầu, nhận thức của người dân
53  26.9%
Chính sách nhà nước
43  21.8%
Khái niệm, tiêu chí chưa rõ ràng
36  18.3%
Các nguyên nhân khác
33  16.8%
Chi phí đầu tư cao
28  14.2%

Số người tham gia bình chọn  :  197
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ năm, 22 Tháng 9 2016 09:15
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ tư, 17 Tháng 7 2019 17:46