Ashui.com

Wednesday
May 27th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?

Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
Nhu cầu, nhận thức của người dân
62  27.9%
Chính sách nhà nước
48  21.6%
Khái niệm, tiêu chí chưa rõ ràng
42  18.9%
Các nguyên nhân khác
35  15.8%
Chi phí đầu tư cao
31  14%

Số người tham gia bình chọn  :  222
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ năm, 22 Tháng 9 2016 09:15
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ sáu, 15 Tháng 5 2020 13:07