Ashui.com

Saturday
May 15th
Home Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?

Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
Nhu cầu, nhận thức của người dân
77  29.4%
Chính sách nhà nước
59  22.5%
Khái niệm, tiêu chí chưa rõ ràng
48  18.3%
Chi phí đầu tư cao
37  14.1%
Các nguyên nhân khác
37  14.1%

Số người tham gia bình chọn  :  262
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ năm, 22 Tháng 9 2016 09:15
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ hai, 26 Tháng 4 2021 18:48