Ashui.com

Thursday
Feb 27th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?

Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
Nhu cầu, nhận thức của người dân
59  27.6%
Chính sách nhà nước
46  21.5%
Khái niệm, tiêu chí chưa rõ ràng
41  19.2%
Các nguyên nhân khác
35  16.4%
Chi phí đầu tư cao
29  13.6%

Số người tham gia bình chọn  :  214
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ năm, 22 Tháng 9 2016 09:15
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ ba, 25 Tháng 2 2020 15:15