Ashui.com

Sunday
Jul 25th
Home Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?

Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
Nhu cầu, nhận thức của người dân
80  29.7%
Chính sách nhà nước
60  22.3%
Khái niệm, tiêu chí chưa rõ ràng
50  18.6%
Chi phí đầu tư cao
38  14.1%
Các nguyên nhân khác
37  13.8%

Số người tham gia bình chọn  :  269
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ năm, 22 Tháng 9 2016 09:15
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ tư, 21 Tháng 7 2021 20:15