Ashui.com | Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam

Friday
May 24th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?

Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
Nhu cầu, nhận thức của người dân
49  26.3%
Chính sách nhà nước
41  22%
Khái niệm, tiêu chí chưa rõ ràng
34  18.3%
Các nguyên nhân khác
33  17.7%
Chi phí đầu tư cao
25  13.4%

Số người tham gia bình chọn  :  186
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ năm, 22 Tháng 9 2016 09:15
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ sáu, 24 Tháng 5 2019 00:54