Ashui.com

Sunday
Nov 29th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?

Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
Nhu cầu, nhận thức của người dân
73  29.4%
Chính sách nhà nước
54  21.8%
Khái niệm, tiêu chí chưa rõ ràng
46  18.5%
Các nguyên nhân khác
36  14.5%
Chi phí đầu tư cao
35  14.1%

Số người tham gia bình chọn  :  248
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ năm, 22 Tháng 9 2016 09:15
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ ba, 17 Tháng 11 2020 00:52