Ashui.com

Tuesday
Nov 19th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?

Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
Nhu cầu, nhận thức của người dân
55  26.6%
Chính sách nhà nước
46  22.2%
Khái niệm, tiêu chí chưa rõ ràng
39  18.8%
Các nguyên nhân khác
34  16.4%
Chi phí đầu tư cao
29  14%

Số người tham gia bình chọn  :  207
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ năm, 22 Tháng 9 2016 09:15
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ hai, 28 Tháng 10 2019 12:24