Ashui.com

Saturday
Sep 26th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?

Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
Nhu cầu, nhận thức của người dân
71  29.5%
Chính sách nhà nước
54  22.4%
Khái niệm, tiêu chí chưa rõ ràng
44  18.3%
Các nguyên nhân khác
36  14.9%
Chi phí đầu tư cao
32  13.3%

Số người tham gia bình chọn  :  241
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ năm, 22 Tháng 9 2016 09:15
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ bảy, 19 Tháng 9 2020 00:05