Ashui.com

Tuesday
Apr 07th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Downloads Nghị định số 88/2009/NĐ-CP
Details for Nghị định số 88/2009/NĐ-CP
PropertyValue
NameNghị định số 88/2009/NĐ-CP
DescriptionNghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
FilesizeEmpty
FiletypeDOC (Mime Type: application/msword)
Created On: 12/09/2009 10:42
Hits5570 Hits
Homepage