Ashui.com

Tuesday
Oct 19th
Home Downloads Chỉ thị số 1315/CT-TTg
Details for Chỉ thị số 1315/CT-TTg
PropertyValue
NameChỉ thị số 1315/CT-TTg
DescriptionChỉ thị số 1315/CT-TTg ngày 03/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu.
FilesizeEmpty
Filetypepdf (Mime Type: application/pdf)
Created On: 08/15/2011 23:36
Hits3233 Hits
Homepage