Ashui.com

Monday
Sep 20th
Home Downloads Luật Thủ đô
Details for Luật Thủ đô
PropertyValue
NameLuật Thủ đô
DescriptionLuật số 25/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2012. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.
FilesizeEmpty
Filetypedoc (Mime Type: application/msword)
Created On: 07/01/2013 15:55
Hits2406 Hits
Homepage