Ashui.com

Wednesday
Oct 05th
Home Home Videos
 

Paul Flowers - GROHE - World Architecture Forum
Paul Flowers, Vice President van het GROHE design team
Date: 2012-05-04 22:43:19 - Added by: ashui
Views: 10370 - Votes: 2 - Rating: 5
 
Cái nhìn đa chiều về khu kinh tế mở Chu Lai
Video clip about Chu Lai economic zone with multidimensional viewpoint, which was used in UN-HABITAT Vietnam\'s Leadership Training Workshops. (UN-HABITAT thực hiện)
Date: 2012-02-29 15:49:06 - Added by: ashui
Views: 10362 - Votes: 1 - Rating: 5
 
Vai trò của Người lãnh đạo trong phát triển thành phố, bài học từ Hội An
Video clip about Vision of Hoi An, was used in UN-HABITAT Vietnam\'s Leadership Training Workshops. (UN-HABITAT thực hiện)
Date: 2012-02-29 15:47:40 - Added by: ashui
Views: 10362 - Votes: 2 - Rating: 5
 
Phỏng vấn TS Nguyễn Quang, đại diện UN-HABITAT, về vấn đề \"Thành phố và Biến đổi khí hậu\" (VTC)
Interview Habitat Programme Manager Dr Nguyen Quang about Cities and Climate Change.
Date: 2012-02-29 15:46:11 - Added by: ashui
Views: 10361 - Votes: 1 - Rating: 5
 
Phỏng vấn và Đỗ Minh HUyền, chuyên gia đô thị UN-HABITAT, về Đô thị hóa ở Việt Nam (Info TV)
Info TV interviewed Ms Do Minh Huyen UN-HABITAT urban specialist about Urbanization in Vietnam.
Date: 2012-02-29 15:44:40 - Added by: ashui
Views: 10368 - Votes: 0 - Rating: 0
 
Phỏng vấn bà Đỗ Minh Huyền, chuyên gia đô thị UN-HABITAT, về Chỉ số đô thị (Info TV)
Info TV interviewed Ms. Do Minh Huyen - UN-HABITAT Urban Specialist about Vietnamese Urban Indicators
Date: 2012-02-29 15:42:21 - Added by: ashui
Views: 10363 - Votes: 0 - Rating: 0
 
Phỏng vấn tiến sĩ Claudio Acioly, Trưởng ban chính sách của UN-HABITAT về Chỉ số Nhà ở
Interview Dr. Claudio Acioly (UN-HABITAT) about Housing Indicators. (infoTV)
Date: 2012-02-29 15:40:15 - Added by: ashui
Views: 10342 - Votes: 0 - Rating: 0
 
Sự cần thiết của Chỉ số Nhà ở trong nên kinh tế thị trường (VNA)
Reportage on the need of housing indicators with Vietnamese housing market
Date: 2012-02-29 15:37:50 - Added by: ashui
Views: 10289 - Votes: 0 - Rating: 0
 
Những thành phố hoang của Trung Quốc - Hậu quả của bong bóng bất động sản
Phóng sự về những thành phố bỏ hoang ở Trung Quốc - Hậu quả của bong bóng Bất động sản. (Dịch và lồng phụ đề: UN-Habitat)
Date: 2012-02-29 15:29:14 - Added by: ashui
Views: 10336 - Votes: 0 - Rating: 0
 
Cư dân đô thị
Sự tham gia của cộng đồng trong quá trình phát triển nhà ở. (UN-Habitat)
Date: 2012-02-29 15:19:33 - Added by: ashui
Views: 10336 - Votes: 0 - Rating: 0
 
[ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ]