Rio+20: Xóa đói nghèo - nhân tố để phát triển bền vững

Thứ sáu, 22 Tháng 6 2012 21:03 TTXVN
In

Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO), Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD), Chương trình Lương thực thế giới (WFP) và tổ chức Đa dạng sinh học quốc tế (BI) đã ra tuyên bố chung khẳng định tầm nhìn của Rio+20 về phát triển bền vững không thể đạt được chừng nào thế giới còn đói nghèo và cùng khổ.

Tuyên bố này được đưa ra tại Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc về phát triển bền vững (Rio+20) đang diễn ra tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil ngày 21/6.

Tuyên bố cho rằng, bằng việc sử dụng các phương pháp không gây hại đến tương lai cuộc sống trên hành tinh, loại trừ nghèo đói vẫn trong khả năng của nhân loại.

Tính chất của phát triển bền vững cần không chỉ sự chấp nhận rộng rãi quyền của mọi người thoát khỏi đói nghèo, mà còn cần những thay đổi sâu sắc trong sản xuất và tiêu dùng lương thực cũng như quản lý các nguồn tài nguyên của Trái Đất.

Thế giới hiện có 1,3 tỷ người sống cùng khổ, 900 triệu người thường xuyên thiếu dinh dưỡng, 1 tỷ người thường xuyên thiếu vitamin và khoáng chất. Thiếu dinh dưỡng đã làm trẻ em không thể phát triển đầy đủ về thể chất và trí tuệ.

Rio+20 là cơ hội vàng để hòa nhập các chương trình nghị sự về an ninh lương thực và phát triển bền vững nhằm xây dựng tương lai mà nhân loại mong muốn, loại trừ đói nghèo thông qua thúc đẩy quản lý tốt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, khuyến khích phổ quát xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Văn kiện trên nhấn mạnh Rio+20 cần chứng tỏ ý chí chính trị đổi mới quản trị, cải tổ chính sách và trên hết là phải hành động để giúp người nghèo tiếp cận được lương thực họ cần, hỗ trợ họ thoát khỏi bẫy nghèo đói.

Thế giới có thể đạt được mục tiêu xóa đói nghèo trong khi thúc đẩy sản xuất lương thực bền vững với các công cụ và chính sách đúng đồng thời thúc đẩy các hệ thống quản trị và thể chế về trách nhiệm.

Tất cả các nỗ lực phát triển bền vững sẽ không hiệu quả nếu không đủ lương thực nuôi sống dân số thế giới và bảo vệ được các nguồn tài nguyên mà cuộc sống của con người phụ thuộc vào đó./.


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: