Ashui.com

Monday
Sep 27th
Home Dự án Kinh tế / Pháp luật Đề xuất nhiều ưu đãi trong luật về đặc khu kinh tế

Đề xuất nhiều ưu đãi trong luật về đặc khu kinh tế

Viết email In

Nhiều chính sách về thuế, tổ chức chính quyền khác biệt so với khung hiện nay được trình bày trong báo cáo đánh giá tác động của Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị. 

Trên cơ sở hệ thống pháp luật liên quan, cơ quan soạn thảo đề xuất các cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội để thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư, công nghệ, phương thức quản lý.  


Phú Quốc được chọn là một trong những đặc khu?
Ảnh: TL. 

Cụ thể, nhóm chính sách ưu đãi thuế cho phép linh hoạt áp dụng miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế giá trị gia tăng được áp dụng mức thuế suất 0% hoặc không phải chịu thuế giá trị gia tăng; không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Thuế thu nhập cá nhân cho phép miễn và giảm trong một thời gian nhất định. Còn thuế thu nhập doanh nghiệp, đối với các dự án đầu tư vào đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư được áp dụng mức thuế suất ưu đãi bằng mức thuế suất ưu đãi cao nhất. Thời gian miễn thuế và giảm thuế cao hơn so với quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Nhóm chính sách về tài chính, ngân sách cho phép để lại toàn bộ số thu của đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt trong một thời gian cần thiết. Ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách địa phương về trung ương để tạo nguồn vốn đầu tư và hỗ trợ đầu tư xây dựng một số hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu của đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và đào tạo nguồn nhân lực.

Chính sách ưu đãi cho phép thiết lập thể chế tiền tệ, ngân hàng riêng, đa dạng hóa các loại hình giao dịch phù hợp với thông lệ quốc tế; tự do hóa luồng vốn; bên cạnh tiền đồng Việt Nam là đồng tiền lưu hành chủ yếu, được phép sử dụng một số đồng tiền tự do chuyển đổi; thành lập trung tâm tài chính riêng dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước.

Về đất đai, căn cứ vào ngành, nghề đầu tư và quy mô dự án đầu tư để áp dụng thời hạn cho thuê đất nhưng tối đa không quá 99 năm. Thời gian miễn, giảm tiền thuê và áp dụng mức giá thuê đất và mặt nước ưu đãi hơn quy định của pháp luật về đất đai hiện hành.

Chính sách mới cho phép thành lập quỹ nghiên cứu phát triển, quỹ phát triển đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, sở giao dịch chứng khoán, công ty tài chính; hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện chính sách tiền lương linh hoạt và tự chủ, ký hợp đồng làm việc với công chức, thuê chuyên gia nước ngoài; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho công nhân; được phép chỉ định thầu các công trình kết cấu hạ tầng.

Luật về đặc khu kinh tế cho phép miễn thị thực với thời gian tạm trú không quá 30 ngày, được phép kinh doanh casino theo quy định, cho phép thuê tư vấn quốc tế xây dựng thể chế và lập quy hoạch tổng thể để tìm kiếm, đàm phán và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, nhất là nhà đầu tư nước ngoài có năng lực, uy tín, kinh nghiệm đầu tư, quản lý, khai thác và vận hành đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

Về mô hình tổ chức và quản lý, tổ chức chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Hội đồng nhân dân được tổ chức phù hợp để thực hiện chức năng cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương đối với hoạt động của đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Hội đồng nhân dân được tổ chức hai cấp, gồm Hội đồng nhân dân đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và Hội đồng nhân dân các phường.

Quy định rõ trong Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt những quyền, thẩm quyền hiện thuộc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao cho chính quyền đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và người đứng đầu Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. 

Các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc như: các cơ quan quốc phòng, an ninh, tòa án, viện kiểm sát, thuế, hải quan, ngân hàng đóng trên địa bàn đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được tổ chức phù hợp theo hướng tinh gọn, có đủ thẩm quyền liên quan để giải quyết nhanh các yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. 

Tư Hoàng 
(TBKTSG)  


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo

Tìm kiếm

Tạp chí

Hiện có 1687 khách Trực tuyến

Quảng cáo