Ashui.com

Wednesday
Sep 22nd
Home Tin tức Sự kiện Hội thảo cuối kỳ Dự án Hỗ trợ kỹ thuật quy hoạch Đô thị Xanh Việt Nam

Hội thảo cuối kỳ Dự án Hỗ trợ kỹ thuật quy hoạch Đô thị Xanh Việt Nam

Viết email In

Hội thảo cuối kỳ Dự án Hỗ trợ kỹ thuật quy hoạch Đô thị Xanh Việt Nam do Bộ Xây dựng và Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức tại Hà Nội, ngày 28/3/2018.  

Bộ Xây dựng và KOICA hợp tác hiệu quả

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật quy hoạch Đô thị Xanh Việt Nam được triển khai trong các năm 2015 - 2018, với tổng giá trị 6,5 triệu USD, nguồn vốn ODA Hàn Quốc, do KRIHS, JUNGDO IT, Trường Đại học Anyang, Viện Nghiên cứu pháp chế Hàn Quốc thực hiện. 

Dự án gồm 4 hợp phần. Hợp phần 1, định nghĩa khái niệm đô thị xanh (ĐTX) và xây dựng bộ chỉ tiêu ĐTX. Hợp phần 2, phát triển hệ thống hỗ trợ quyết định trong quy hoạch ĐTX tại Việt Nam (GDSS) và hệ thống giám sát ĐTX. 

Hợp phần 3, đề xuất phương án ĐTX cho 2 đô thị Rạch Giá (Kiên Giang) và Yên Bình (Thái Nguyên). Hợp phần 4, đề xuất khung pháp lý quy hoạch ĐTX và đề xuất văn bản hướng dẫn quy hoạch ĐTX.

Kết quả mà dự án hướng đến là phát triển bền vững, nâng cao vị thế quốc tế của ĐTX và góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH); tăng cường năng lực quy hoạch ĐTX và nâng cao chất lượng đời sống và năng lực cạnh tranh của đô thị. 


Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh nhận định dự án thành công với sự hợp tác hiệu quả của KOICA. 

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ khẳng định: Dự án đã thành công, với sự hợp tác hiệu quả của các chuyên gia Việt Nam và Hàn Quốc. Sau hơn 1 năm tổ chức thực hiện nghiên cứu dự án, đến nay dự án đã hoàn thành 4 nhiệm vụ chính.

Trong thời gian này, dự án cũng đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, thông qua đó, Viện nghiên cứu Định cư phát triển của Hàn Quốc và các chuyên gia Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện những ý tưởng ban đầu trong đề xuất nghiên cứu, xây dựng các chỉ số và khung pháp lý của hệ thống tiêu chí ĐTX cho phù hợp với điều kiện Việt Nam…

Qua các ý kiến trao đổi, đóng góp tại hội thảo cuối kỳ, báo cáo các hợp phần của dự án sẽ được hoàn thiện với chất lượng cao hơn. Các mục tiêu đặt ra trong 4 hợp phần của dự án sẽ góp phần tích cực trong thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và nâng cao năng lực trong công tác lập quy hoạch, quản lý phát triển ĐTX tại Việt Nam.

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh bày tỏ mong muốn những kết quả của dự án sẽ được phổ biến rộng rãi đến các địa phương trong cả nước, hướng tới tăng cường năng lực quản lý phát triển đô thị và xây dựng hệ thống thông tin quản lý quy hoạch phát triển đô thị trong toàn quốc.

Thứ trưởng nhấn mạnh, sau dự án này, với các kết quả nghiên cứu, Bộ Xây dựng sẽ hoàn thiện các văn bản để xây dựng bộ tiêu chí ĐTX trong nghiên cứu quy hoạch ĐTX.

Đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả của KOICA tại dự án, Thứ trưởng hy vọng thời gian tới, trên cơ sở biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực phát triển đô thị và công nghệ xây dựng mà Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Đất đai, Giao thông, Tài nguyên và Môi trường Hàn Quốc vừa ký tuần qua, hai Bộ cùng KOICA tiếp tục hợp tác, nghiên cứu, đề xuất kế hoạch chi tiết các nội dung của biên bản ghi nhớ. Bộ Xây dựng cũng đã có đề xuất triển khai dự án giai đoạn 2 và rất mong KOICA tiếp tục hợp tác hiệu quả trong các dự án đang và sẽ triển khai. 

Giám đốc KOICA Việt Nam Kim Jinoh nhận định: Các đô thị Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức như quá tải hạ tầng, ô nhiễm môi trường… Tuy nhiên, Chính phủ Việt Nam đã xây dựng chiến lược tăng trưởng xanh nhằm kết hợp hài hòa chiến lược phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, trong đó có nhiều chính sách đã và đang được thực thi cụ thể.

Góp phần vào công tác này, KOICA đã hỗ trợ theo yêu cầu của Chính phủ Việt Nam, bắt đầu từ khâu xây dựng khung pháp lý cho ĐTX; xây dựng thí điểm mô hình quy hoạch ĐTX và hệ thống hỗ trợ ra quyết định ĐTX, lập quy hoạch chung cho TP Rạch Giá, đô thị Yên Bình…

Phát huy vai trò chủ chốt trong xây dựng mô hình phát triển đô thị thân thiện tại Việt Nam, sau khi dự án này kết thúc, chính phủ Hàn Quốc nói chung và KOICA nói riêng vẫn là đối tác tích cực của Chính phủ Việt Nam, giúp Việt Nam phát triển trở thành một đất nước công nghiệp hiện đại mà vẫn đảm bảo khả năng phát triển bền vững. 


Giám đốc KOICA Việt Nam Kim Jinoh cho biết, KOICA luôn là đối tác tích cực của Việt Nam nói chung, Bộ Xây dựng nói riêng. 

Đề xuất bộ tiêu chí đô thị xanh

Cũng tại hội thảo, các đơn vị tham gia dự án đã báo cáo cụ thể kết quả thực hiện của từng hợp phần. Theo đó, khái niệm ĐTX đã được định nghĩa là đô thị sử dụng tài nguyên bền vững, hiệu quả nhằm giảm phát thải khí nhà kính và có đủ khả năng ứng phó với BĐKH.

Dự án cũng đã xây dựng được bộ chỉ số ĐTX gồm 4 chỉ số, là chỉ số ĐTX (chỉ số tổng hợp), chỉ số môi trường xanh; chỉ số kinh tế xanh và chỉ số xã hội xanh, với tổng cộng 17 chỉ tiêu.

Trong đó, chỉ số môi trường xanh, gồm các chỉ tiêu về mật độ công trình, tỷ lệ đô thị hoá, diện tích cây xanh/người, tỷ lệ số sử dụng giao thông công cộng, số lượng xe máy/người, số lượng cây xanh (được chứng nhận), lượng phát thải khí nhà kính/người, tiêu thụ năng lượng/người, tỷ trọng năng lượng tái tạo, lượng phát sinh rác thải/người và tỷ lệ xử lý nước thải.

Chỉ số kinh tế xanh gồm các chỉ tiêu về tỷ trọng đầu tư vào công nghiệp xanh, lượng phát thải khí nhà kính trên hiện trạng kinh tế (GRDP), mức độ tự chủ về tài chính của đô thị.

Chỉ số xã hội xanh gồm các chỉ tiêu về thành lập chính sách ứng phó với BĐKH; đã có kế hoạch thực hiện xanh hóa; tổng thiệt hại do thiên tai.

Dự án cũng đề xuất ứng dụng hệ thống GDSS trong công tác lập quy hoạch ĐTX, theo từng giai đoạn nghiệp vụ. Trong giai đoạn phân tích địa bàn, hệ thống GDSS phục vụ tra cứu các hiện trạng chỉ tiêu ĐTX, môi trường tự nhiên, phân bổ dân cư, sử dụng đất và kinh tế.

Trong giai đoạn thiết lập mục tiêu quy hoạch ĐTX, hệ thống GDSS giúp thiết lập mục tiêu và tầm nhìn, phân tích các chỉ số ĐTX của địa bàn dự án và thiết lập mục tiêu. GDSS cũng hỗ trợ tra cứu lượng phát thải khí CO2 và thiết lập mục tiêu giảm thiểu CO2, đồng thời dự báo theo năm quy hoạch.

Trong giai đoạn quy hoạch theo từng bộ môn, GDSS hỗ trợ đề xuất và thiết lập chỉ tiêu quy hoạch theo tiêu chuẩn Việt Nam, mô phỏng phân chia đất theo mật độ sử dụng thông qua xác xuất sử dụng đất, ước tính lượng phát thải CO2 và quản lý tài liệu quy hoạch theo lĩnh vực.

Giai đoạn xem xét phương án quy hoạch sẽ dự báo chỉ số, chỉ tiêu ĐTX vào năm quy hoạch; so sánh, phân tích ĐTX vào năm quy hoạch theo từng phương án đề xuất; mô phỏng phân bố sử dụng đất để so sánh và phân tích nhu cầu sử dụng đất.

Dự án đồng thời đề xuất giám sát quy hoạch ĐTX ở các cấp hiện trạng toàn quốc, hiện trạng tỉnh và hiện trạng TP.

Ở nội dung hướng dẫn quy hoạch ĐTX, dự án đề xuất Việt Nam lựa chọn chỉ tiêu và gắn trọng số các chỉ tiêu theo đặc trưng của từng loại hình đô thị. Dự án cũng có văn bản hướng dẫn xây dựng, vận hành hệ thống GDSS, cũng như xây dựng, tích hợp cơ sở dữ liệu tại các đô thị ở đô thị và ứng dụng hệ thống GDSS trong lập quy hoạch ĐTX.

Sau cùng, dự án đề xuất khung pháp lý để ứng dụng hệ thống GDSS và chỉ tiêu, chỉ số ĐTX trong công tác lập quy hoạch ĐTX.


Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm. 

(Theo Báo Xây dựng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo