Ashui.com

Saturday
Jul 11th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Tin tức Việt Nam 11 tỉnh tham gia Dự án Cấp nước và nước thải đô thị

11 tỉnh tham gia Dự án Cấp nước và nước thải đô thị

Viết email In
Tại công văn số 1366/TTg-QHQT, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục các tỉnh tham gia giai đoạn I của Dự án Cấp nước và nước thải đô thị, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) với tổng kinh phí là 200 triệu USD. 

Trong đó, vốn được cung cấp bởi Hiệp hội Phát triển Quốc tế - tổ chức của WB (IDA) là 150 triệu USD và vốn Ngân hàng Tái thiết và phát triển Quốc tế - tổ chức của WB (IBRD) là 50 triệu USD. 

11 tỉnh được tham gia giai đoạn I của dự án gồm Bình Dương, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Nam, Ninh Bình, Lâm Đồng, Quảng Trị, Đắk Lắk, Kiên Giang, Quảng Ninh và Bình Phước. 

Về cơ cấu nguồn vốn và cơ chế tài chính, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, toàn bộ tổng số vốn từ nguồn IBRD và một phần nguồn IDA sẽ được bố trí cho các dự án cấp nước với cơ chế tài chính là vay lại. 

Còn các dự án thoát nước và xử lý nước thải sẽ bố trí vốn từ nguồn IDA và cơ chế tài chính là ngân sách cấp phát. Phần vốn đối ứng sẽ do các tỉnh tham gia Dự án bố trí từ ngân sách do địa phương quản lý. 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục làm việc với WB để xây dựng giai đoạn II Dự án Cấp nước và nước thải đô thị trong năm tài khóa 2013./. 
 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo