Ashui.com

Friday
Oct 29th
Home Tin tức Việt Nam Lập quy hoạch Công viên lịch sử văn hóa Khu Hoàng thành Thăng Long

Lập quy hoạch Công viên lịch sử văn hóa Khu Hoàng thành Thăng Long

Viết email In
Bộ Xây dựng quyết định giao Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn làm tư vấn lập quy hoạch Công viên Lịch sử văn hóa tại Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội. Khu vực nghiên cứu quy hoạch bao gồm cả Khu di tích Thành cổ Hà Nội và di tích khảo cổ số 18 Hoàng Diệu, với yêu cầu gắn với phương án bảo tồn.


Khu vực Hoàng Thành Thăng Long - Ảnh : Nguyễn Bắc (Ashui.com)

Ngoài ra, Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn sẽ chủ trì, phối hợp với tư vấn nước ngoài là Liên doanh Viện Bảo tàng Binh Mã Dũng Tần Thủy Hoàng (Trung Quốc) và Công ty EDAW (Hoa Kỳ) cùng đối tác trong nước là Viện Bảo tồn di tích Việt Nam (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), Viện Khảo cổ (Viện Khoa học xã hội) triển khai dự án theo đúng quy định.
 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo