Ashui.com

Thursday
Aug 13th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Tin tức Việt Nam UN-Habitat đào tạo về Kế hoạch đầu tư đa ngành cho chiến lược phát triển tỉnh Quảng Nam

UN-Habitat đào tạo về Kế hoạch đầu tư đa ngành cho chiến lược phát triển tỉnh Quảng Nam

Viết email In

Từ ngày 17-20/4, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam phối hợp với Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) tổ chức “Khóa đào tạo về Kế hoạch đầu tư đa ngành (MSIP) cho chiến lược phát triển tỉnh Quảng Nam (PDS)” tại Tam Kỳ. Tham dự khóa đào tạo có Giám đốc sở Kế hoạch Đầu tư Trần Văn Tri, Đại diện của UN-Habitat, Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) cùng hơn 40 cán bộ của các bộ, ban, nghành và đại diện từ các địa phương.


TS Nguyễn Quang, trưởng đại diện UN-Habitat Việt Nam

Để tăng cường năng lực của chính quyền địa phương để hiểu, xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư chiến lược, do đó khóa đào tạo về Kế hoạch Đầu tư đa ngành có các mục tiêu cụ thể: (1) Xây dựng các dự án cơ hội, xây dựng hệ thống xác định ưu tiên cho các dự án đầu tư phù hợp với Chiến lược phát triển của tỉnh, trong đó đi sâu phân tích rõ tính khả thi về mặt  tài chính/kinh tế cũng như các rủi ro trong nền kinh tế thị trường; đánh giá các tác động xã hội và môi trường của các dự án trong ngắn hạn và dài hạn; (2) Xác định Khung chương trình Chiến lược và các dự án ưu tiên trong Chiến lược Phát triển tỉnh Quảng Nam; (3) Xây dựng các chính sách tài chính, xác định kế hoạch tài chính và khớp nối các nhu cầu về đầu tư với các nguồn tài chính cho các dự án ưu tiên trong giai đoạn thực hiện Chiến lược.


Các cán bộ trao đổi tại khóa tập huấn

Ông Trần Văn Tri, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu Tư tỉnh Quảng Nam phát biểu: “Tôi nghĩ rằng, mục tiêu của khóa tập huấn này có ý nghĩa thực tiễn rất thiết thực, đó là thông qua tập huấn các đại biểu không chỉ tiếp cận được phương pháp luận về đầu tư đa ngành và vận dụng đề xuất Khung chương trình Chiến lược, các dự án ưu tiên cho Chiến lược phát triển của tỉnh mà còn đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 05/4/2012 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động của UBND tỉnh Quảng Nam về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ đến năm 2020 theo Nghị Quyết 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI”.

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN “CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TỈNH QUẢNG NAM”

Trong hai năm qua, UN-HABITAT đã và đang hỗ trợ tỉnh Quảng Nam để phát triển Chiến lược phát triển tỉnh (PDS) với một tầm nhìn rõ ràng cho chính quyền địa phương và cộng đồng, cân bằng các mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững (Quyết định số 1991, ngày 23 tháng 6, 2010). Để phối hợp với UN-HABITAT, tỉnh Quảng Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo Xây dựng Chiến lược Phát triển tỉnh với mong muốn tăng tính sở hữu cũng như bảo đảm sự tham gia của các bên liên quan trong việc xây dựng và thực hiện chiến lược.

PDS được thiết kế như một phiên bản cải tiến của Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội (SEDP) với định hướng phát triển đa ngành, các nguyên tắc trong quy hoạch không gian và quan điểm mười năm thực hiện chiến lược. Về cơ bản, tiến hành các nguyên tắc của quy hoạch chiến lược bao gồm đánh giá hiện trạng, phân tích xu hướng và những thách thức quan trọng, phát triển các sáng kiến chiến lược và lập kế hoạch hành động với kế hoạch đầu tư. Quảng Nam PDS là một dự án thí điểm mà quy trình thử nghiệm ở đây và tài liệu cuối cùng sẽ là mô hình cho các tỉnh tiếp tục lập quy hoạch chiến lược trong trung hạn.

Trong giai đoạn trước, dự án Xây dựng Chiến lược tỉnh Quảng Nam đã đưa ra các phân tích đánh giá và định hướng chiến lược, được bổ sung bằng kết quả của các hội thảo tham vấn chuyên đề, hội thảo tham vấn và đào tạo kỹ năng lãnh đạo, với sự tham gia của khu vực tư nhân, các nhà lãnh đạo và các chuyên gia địa phương và quốc tế. Đặc biệt, hoạt động gần đây nhất – hội thảo đào tạo kỹ năng lãnh đạo đã tạo ra đối thoại chính sách về việc thể chế hóa quy trình PDS bằng cách nâng cao tính tự chủ của các nhà lãnh đạo cũng như sự tham gia của họ vào quá trình xây dựng chiến lược. Để tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, các định hướng chiến lược quan trọng của PDS cần được đưa vào khung chương trình chiến lược trong mối liên kết với kế hoạch đầu tư và tài chính. Nếu thành công, sẽ có thể thấy các sáng kiến chiến lược của PDS trên cơ sở huy động nguồn lực hiệu quả cho việc thực hiện hầu hết các chương trình hành động dựa trên mối quan hệ hợp tác giữa khu vực nhà nước và tư nhân.

Nhằm tăng cường năng lực của chính quyền địa phương để hiểu, xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư chiến lược (SIP) với các hệ thống thích hợp và phương pháp tiếp cận có sự tham gia, khóa đào tạo về đầu tư đa ngành (MSIT) đã được thiết kế bởi UN-HABITAT, các chuyên gia trong sự phối hợp với các cơ quan cấp trung ương, cấp tỉnh và các bên liên quan khác. Điều này sẽ góp phần trực tiếp để thực hiện các sáng kiến chiến lược của PDS và thể chế hóa quy trình PDS ở mức độ rộng lớn hơn trong dài hạn.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Ngụy Hà – Cán bộ Truyền thông UN-Habitat
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo