Ashui.com

Wednesday
Aug 12th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Tin tức Việt Nam Kể từ 10/6/2013, có thể tra cứu quy hoạch và giá đất qua Internet

Kể từ 10/6/2013, có thể tra cứu quy hoạch và giá đất qua Internet

Viết email In

Theo Thông tư số 04/2013 về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, kể từ ngày 10/6/2013, người dân có thể tra cứu trên mạng 3 loại thông tin về đất đai. 

Cụ thể là thông tin thuộc tính địa chính (gồm số hiệu thửa, số hiệu tờ bản đồ địa chính, diện tích, mục đích sử dụng đất được giao, được thuê hoặc được Nhà nước công nhận quyền sử dụng, đã đăng ký hay chưa, cấp giấy chứng nhận hay chưa); thông tin quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt (gồm sơ đồ không gian quy hoạch khu vực có thửa đất, mục đích sử dụng đất theo quy hoạch) và bảng giá đất đã công bố. 

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu có thể được cung cấp thông tin về dữ liệu đất đai đối với thửa đất thuộc quyền sử dụng và tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu có trong cơ sở dữ liệu đất đai, trừ các trường hợp sau: tên cơ quan, đơn vị quốc phòng, an ninh; thông tin về giấy tờ pháp nhân, nhân thân và địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; thông tin tọa độ thửa đất; hồ sơ cấp giấy chứng nhận (dữ liệu quét giấy chứng nhận và các giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất; hồ sơ đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

Anh Phương 

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo