Ashui.com

Tuesday
Mar 31st
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Tin tức Việt Nam TPHCM xác định công trình kiến trúc cần bảo tồn

TPHCM xác định công trình kiến trúc cần bảo tồn

Viết email In

Trong năm 2013, TPHCM sẽ lập danh mục các công trình kiến trúc nghệ thuật, quần thể kiến trúc và các công trình kiến trúc đơn lẻ có giá trị tiêu biểu... trong mục tiêu xác định các đối tượng kiến trúc, cảnh quan đô thị cần bảo tồn.

Trên cơ sở đó, thành phố đề ra các giải pháp, chính sách để thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn cảnh quan kiến trúc trên địa bàn đồng thời hỗ trợ cho quá trình đầu tư xây dựng, phát triển thành phố. 

Đây là một trong những nội dung của chương trình hành động về bảo tồn cảnh quan kiến trúc đô thị trên địa bàn mà UBND TPHCM vừa ban hành. 

  • Ảnh bên: Quy hoạch khu trung tâm TPHCM vừa được phê duyệt, yếu tố bảo tồn các công trình kiến trúc, cảnh quan được đề cao (Ảnh: Quang Chung) 

Từ năm 2014 đến 2015, TPHCM sẽ xây dựng các quy định chung trong công tác bảo tồn cảnh quan kiến trúc trên địa bàn thành phố; xây dựng các quy chế bảo tồn cảnh quan kiến trúc đối với các đối tượng (khu vực, công trình); nghiên cứu cơ chế chính sách hỗ trợ cho công tác bảo tồn cũng như tổ chức xây dựng trang web bảo tồn cảnh quan kiến trúc của thành phố.

Ngoài ra, đến năm 2015, TPHCM cũng sẽ nghiên cứu thành lập một đơn vị tập trung về công tác quản lý bảo tồn cảnh quan kiến trúc thành phố, tạm gọi là Cơ quan Bảo tồn và Phát triển; tổ chức các lớp tập huấn, đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm ở một số thành phố trong và ngoài nước. 

Đá Bàn 

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo