Ashui.com

Monday
Sep 27th
Home Dự án Kinh tế / Pháp luật Ban hành quy trình xác định giá đất trên địa bàn Hà Nội

Ban hành quy trình xác định giá đất trên địa bàn Hà Nội

Viết email In

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 74/2014/QĐ – UBND quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND TP được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính giao trong việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn TP. 

Theo đó, trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày UBND TP ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ hồ sơ sử dụng đất của tổ chức và bảng giá đất do UBND TP ban hành để xác định giá trị thửa đất hoặc khu đất. 

Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân sử dụng đất thực hiện nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê theo tiến độ quy định tại Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

Đối với trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất, thuê mặt nước chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2003 nhưng đến nay chưa xác định giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Sở Tài chính kiểm tra từng đơn vị để xử lý.

Mặt khác, trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày UBND cấp huyện ban hành quyết định công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân, Phòng Tài nguyên và Môi trường căn cứ hồ sơ sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân và bảng giá đất do UBND TP ban hành để xác định số tiền phần diện tích vượt hạn mức của thửa đất hoặc khu đất. 

TP cũng quy định trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vượt quá hạn mức đã được UBND cấp huyện ban hành quyết định công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thuê đất theo quy định của Luật Đất đai 2003, nhưng đến nay chưa xác định giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường triển khai ngay các thủ tục xác định giá đất theo quy định... 

Quang Hà (Báo Đầu tư) 

Attachments:
Download this file (qdpq-74-2014-01_signed.pdf)qdpq-74-2014-01_signed.pdf[Quyết định số 74/2014/QĐ – UBND]668 Kb

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo

Tìm kiếm

Tạp chí

Hiện có 1749 khách Trực tuyến

Quảng cáo