Ashui.com

Friday
Jun 25th
Home Dự án Kinh tế / Pháp luật TPHCM: Chủ đầu tư thiếu năng lực sẽ bị thu hồi dự án để đấu giá

TPHCM: Chủ đầu tư thiếu năng lực sẽ bị thu hồi dự án để đấu giá

Viết email In

UBND TPHCM vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với UBND quận - huyện khẩn trương rà soát, phân loại các dự án chậm sử dụng đất trên địa bàn TP để đề xuất biện pháp xử lý; hoàn thiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của các tổ chức sau khi được được nhà nước giao, cho thuê đất. Trong đó, TP lưu ý không xét duyệt quy hoạch mới các cụm công nghiệp nếu không đảm bảo đủ các điều kiện; không thành lập mới hoặc mở rộng các khu công nghiệp nếu không đảm bảo các yêu cầu. 


(Ảnh minh họa: Trần Việt Đức SGTT) 

UBND TP yêu cầu chủ đầu tư đảm bảo sử dụng khu đất đúng mục đích đã được giao, cho thuê đất. Trường hợp chủ đầu tư không còn khả năng thực hiện tiếp sẽ bị thu hồi đất để đưa ra đấu giá. TP cũng giao cho Ban Quản lý các KCX-KCN TP có trách nhiệm báo cáo UBND TP về kết quả chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp./. 

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo

Tìm kiếm

Tạp chí

Hiện có 1898 khách Trực tuyến

Quảng cáo