Ashui.com

Saturday
Sep 25th
Home Tin tức Sự kiện FuturArc Prize 2015 - Những cảnh quan đô thị Tái thiết Cuộc sống

FuturArc Prize 2015 - Những cảnh quan đô thị Tái thiết Cuộc sống

Viết email In

Cuộc thi FuturArc Prize được tập đoàn BCI khởi xướng vào năm 2007 thông qua bộ phận xuất bản của tập đoàn, tập san FuturArc, nhằm tìm ra các ý tưởng thiết kế tiên tiến, sáng tạo cho Châu Á. Cuộc thi tạo một diễn đàn cho Kiến trúc sư & Sinh Viên - những người quan tâm đến các vấn đề môi trường. Thông qua sự tác động mạnh mẽ của trí tưởng tượng, cuộc thi mong muốn thu hút các tầm nhìn về một tương lai bền vững.  

Tái thiết Cuộc sống | Phục hồi sức khỏe cho hệ thống sinh hoạt. 

Thiết kế tái tạo là sửa chữa và phục hồi các hệ thống sinh hoạt. Nó nhằm mục đích nâng cao các hệ sinh thái đến mức chúng có thể truyền sức sống và tự duy trì. 

Các thành phố châu Á đã phát triển với một tốc độ và theo cách gây tổn hại đến cuộc sống và khả năng sống. Chúng ta đã qua thời điểm mà chỉ cần giảm nhẹ hành vi là đủ. Ví dụ, vẫn chưa đủ nếu chỉ tiêu thụ ít đi hoặc tạo điều kiện tốt hơn bên trong công trình và khung tòa nhà. Các thiệt hại đã gây ra phải được sửa chữa ở quy mô hệ thống. Với tất cả các tòa nhà mới và khu vực lân cận, chúng ta nên đặt mục tiêu phải làm thật tốt; mỗi sự can thiệp phải là một hành động có tác động sâu vào sinh thái, gây ra một hệ thống thay đổi toàn diện. 

Thiết kế tái tạo bắt đầu với việc phác họa các hệ sinh thái, hiện tại và quá khứ, chẳng hạn như đa dạng sinh học và môi trường sống, dòng chảy và lưu vực thủy văn, các luồng vật liệu và năng lượng. Điều này phải bao gồm các hệ thống nhân tạo, các mạng xã hội, văn hóa và kinh tế để xác định môi trường sống của con người. Nó nhằm mục đích khôi phục lại các tương tác cùng có lợi giữa các thành phần, tạo ra kết quả thuần-dương cho tất cả các bên liên quan. 

Nhiệm vụ

Một bài dự thi có thể bao gồm bất kỳ sự kết hợp nào của các vấn đề sau: 
1. Công trình – mới hoặc theo điều kiện.
2. Vùng lân cận – mới hoặc theo điều kiện.
3. Thành phố - mạng lưới hoặc cơ sở hạ tầng.
4. Ranh giới sinh thái – lưu vực sông, nơi sinh sống, đường hành lang. 

Mỗi bài dự thi sẽ tạo một tình huống để làm thế nào ý tưởng đề xuất, qua việc nhân rộng, sẽ miêu tả một sáng kiến chiến lược cho một thành phố châu Á bền vững.
Lựa chọn địa điểm tùy theo ý của thí sinh dự thi và phải được giải thích rõ ràng trong bài dự thi. Chỉ chấp nhận các địa điểm ở châu Á hoặc Úc.

TIÊU CHUẨN HỢP LỆ

Cuộc thi FuturArc Prize 2015 được mở rộng trên toàn thế giới cho mọi Cá nhân và Nhóm đáp ứng các yêu cầu cần thiết. Cuộc thi được chia làm hai thể loại tham gia: “Kiến trúc sư” và “Sinh viên”. 

1) Kiến trúc sư: 

Tham gia với tư cách cá nhân: 

Bất kỳ cá nhân nào có chứng nhận đủ tư cách kiến trúc sư do một cơ quan chuyên ngành được công nhận tại nước hành nghề của người đó hoặc có các bằng cấp chuyên môn hợp pháp ngành kiến trúc của các tổ chức ngang đại học được công nhận đều có thể tham gia cuộc thi. 

Các cá nhân dự thi được xem là tác giả của dự án đăng nộp và sẽ được công nhận như thế trong các trong các thông cáo, trưng bày, triển lãm và các ấn phẩm xuất bản liên quan đến cuộc thi.

Mỗi cá nhân dự thi sẽ là người đại diện duy nhất liên lạc với Ban Tiếp nhận Đăng ký.

Tham gia theo Nhóm:

Mỗi Nhóm có thể gồm tối đa năm thành viên. Tât cả các thành viên của Nhóm dự thi phải được ghi danh vào trang hồ sơ của Nhóm. Một thành viên của Nhóm dự thi phải được chỉ định là nhóm trưởng và được ghi rõ vào trang hồ sơ của Nhóm. Nhóm trưởng là người đại diện duy nhất của nhóm trong mọi việc liên hệ với Ban Tiếp nhận Đăng ký. 

Tất cả thành viên của Nhóm dự thi được xem là đồng tác giả của dự án gửi dự thi; sẽ được công nhận như thế trong tất cả các thông báo, trưng bày, triển lãm và các ấn phẩm liên quan đến cuộc thi, theo thứ tự chi tiết được liệt kê trên trang hồ sơ của Nhóm. 

2) Sinh viên:

Tham gia với tư cách cá nhân:

Bất kỳ cá nhân nào từ sinh viên chưa tốt nhiệp, đã tốt nghiệp, đang theo học bằng tiến sĩ thuộc bất kỳ tổ chức sở tại được tín nhiệm trong ngành kiến trúc, công nghệ, quy hoạch, thiết kế đô thị, thiết kế cảnh quan, môi trường… đều có thể tham gia cuộc thi.

Các cá nhân dự thi được xem là tác giả của dự án đăng nộp và sẽ được công nhận như thế trong các trong các thông cáo, trưng bày, triển lãm và các ấn phẩm xuất bản liên quan đến cuộc thi. Mỗi cá nhân dự thi sẽ là người đại diện duy nhất liên lạc với Ban Tiếp nhận Đăng ký.

Tham gia theo Nhóm:

Mỗi Nhóm bao gồm tối đa năm thành viên. Tât cả các thành viên của Nhóm dự thi phải là sinh viên chưa tốt nghiệp, đã tốt nghiệp, đang theo học bằng tiến sĩ thuộc bất kỳ tổ chức sở tại được tín nhiệm trong ngành kiến trúc, công nghệ, quy hoạch, thiết kế đô thị, thiết kế cảnh quan, môi trường… 

Một thành viên của Nhóm dự thi cũng phải được chỉ định làm nhóm trưởng và xác định hình thức tham dự trên trang hồ sơ Nhóm Thí sinh. Anh / Thí sinh đó là đai diện duy nhất cho toàn Nhóm trong mọi việc liên hệ với Ban tiếp nhận đăng ký.

Tất cả thành viên của Nhóm dự thi được xem là đồng tác giả của dự án họ nộp cùng và sẽ được thừa nhận như vậy trong tất cả các thông báo, trưng bày, triển lãm và các ấn phẩm liên quan đến cuộc thi, theo thứ tự mà các chi tiết được liệt kê trên trang hồ sơ của Nhóm. 

Những đối tượng không đươc tham dự: 

- Các thành viên, nhân viên và/hoặc người thân gia đình của Ban Tổ chức cuộc thi không được dự thi. Các thành viên trong Hội Đồng Thẩm Định và Ban Giám Khảo, các đồng sự và/hoặc người thân trong gia đình của họ cũng không được dự thi.

- Người dự thi không được gửi các dự án đã được đăng báo hoặc công bố, dù là 1 phần hay toàn bộ dự án, trước ngày hết hạn nộp bài trực tuyến. Người dự thi không được tiết lộ nhân thân, tên, nước cư trú và/hoặc hành nghề trước khi kết quả Cuộc thi được Ban Tổ chức Cuộc thi công bố.

Trường hợp vi phạm bất kỳ quy định nào ở trên sẽ bị loại ngay khỏi cuộc thi.

Thời gian đăng ký:

Hạn cuối nhận bài thi trực tuyến: 15/12/2014
Thông báo cho thí sinh đoạt giải: 30/03/2015

Tất cả các Cá nhân hay Nhóm dự thi phải đăng ký trực tuyến trên trang web của Cuộc thi: www.futurarcprize.com.

Miễn phí đăng ký.

Thủ tục đăng ký:

- Người dự thi phải điền vào bảng đăng ký trên trang web dự thi. Trong trường hợp dự thi theo Nhóm, nhóm trưởng sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký. 

- Sau khi đăng ký, Thí sinh có thể đăng nhập bằng I/C hoặc Số Báo danh của mình. Ngay khi đăng nhập, Thí sinh có thể truy cập trang hồ sơ của người dự thi và tải tài liệu dự thi lên.

- Mỗi tài khoản ID chỉ được dùng để nộp một bài. Không được sử dụng tài khoản ID của một người để nộp nhiều bài, hoặc Ban Giám khảo có toàn quyền loại tất cả bài dự thi sử dụng tài khoản ID này.

Tiêu chí Đánh giá:

Ban giám khảo tìm kiếm các giải pháp về mặt kỹ thuật hợp lý và bắt nguồn từ điều kiện địa phương. Thí sinh phải thực hiện một dự án có thể chứng minh bao gồm một vài hoặc tất cả những yếu tố sau đây: 

1. Tính hiệu quả | Sản lượng thuần dương – sản xuất năng lượng, nước hoặc thực phẩm (hoặc kết hợp) vượt quá nhu cầu tại chỗ
2. Chăm sóc Sức khỏe | Cá nhân và cộng đồng – mối quan hệ xã hội, văn hóa và kinh tế | phản ứng biophilic (gắn bó bẩm sinh về mặt cảm xúc giữa con người và các hệ thống hữu cơ – ND).
3. Sinh thái | Sự phụ thuộc lẫn nhau của các hệ thống nhân tạo và tự nhiên.
4. Gắn kết | Địa điểm và bản sắc | tìm nguồn cung ứng địa phương .
5. Hội nhập | Kết nối liên thông, nơi toàn bộ lớn hơn tổng của các bộ phận.
6. Vận động | Ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi .
7. Thích ứng | Ứng phó với biến đổi khí hậu | Kiểm chứng tương lai.
8. Khả năng nhân rộng | Tiềm năng cho ứng dụng trên diện rộng | hiệu ứng số nhân.

Bài dự thi: 

Yêu cầu:
Trước ngày 15 tháng 12 năm 2014, Thí sinh phải nộp tất cả bài dự thi theo hình thức điện tử trực tuyến qua trang web cuộc thi HOẶC nộp bản mềm trong đĩa CD hoặc USB* cho văn phòng BCI gần nhất. 
Nếu Thí sinh nộp bài bằng bản mềm trong đĩa CD hoặc USB, vui lòng  ghi rõ người nhận trên phong bì gửi đến Ban Tiếp nhận Đăng ký dự thi Giải FuturArc Prize.

*Bằng chứng bưu chính không phải là bằng chứng nhận bài dự thi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trường hợp thiệt hại, mất mát hoặc nộp muộn. Mọi chi phí phát sinh trong quá trình nộp bài dự thi (bao gồm dịch vụ chuyển phát nhanh và bưu chính) do người dự thi chịu.

Tài liệu: Mỗi bài dự thi phải bao gồm hai phần bắt buộc:

- Các bảng thuyết trình
- Bài viết 

Ban Giám khảo sẽ không xem xét bất kỳ tài liệu nào thêm. Tất cả bài dự thi phải được gửi ẩn danh, chỉ được nhận diện duy nhất bằng I/C hoặc tài khoản ID riêng của Thí sinh.

1) Các bảng thuyết trình:
- Bản thuyết trình phải ghi rõ tài khoản ID riêng của Thí sinh và đối tượng dự thi (ví dụ ‘Kiến trúc sư’), tên địa điểm dự án và tên dự án.
- Mỗi bài dự thi phải bao gồm bốn bảng thuyết trình, mỗi bảng bằng khổ giấy A1, trình bày theo kiểu in giấy ngang.
- Mỗi bảng thuyết trình phải được đánh số rõ ràng theo thứ tự cần đọc, ví dụ ‘1’, ‘2’, ‘3’ hoặc ‘4’.
- Mỗi bảng thuyết trình phải được trình bày theo dạng tập tin điện tử PDF hoặc JPEG.
- Tất cả hình ảnh mô tả trong bảng thuyết trình cần được định dạng theo kỹ thuật RGB với độ phân giải 72PPI.
- Kích cỡ tập tin tối đa của mỗi hình ảnh là 2500 KB.
- Nội dung của bảng thuyết trình vừa đủ để truyền đạt rõ ràng ý nghĩa của ý tưởng đề xuất, cộng thêm các chiến lược và hệ thống triển khai để đạt được kết quả.
- Tỉ lệ hình vẽ cần thiết để hiểu được bản vẽ, như là mặt bằng và mặt cắt, phải được xác định dựa trên các bản vẽ. Những tỉ lệ này phải là tỉ lệ đồ họa trong mọi trường hợp.
Lưu ý: Thí sinh có thể được yêu cầu nộp sau đó các tập tin bản mềm ở độ phân giải cao hơn 300 DPI. Ban Tiếp nhận đăng ký thi sẽ tư vấn cho thí sinh nếu / khi cần đến bản mềm độ phân giải cao.

2) Bài Viết: 
Bài viết phải ghi rõ tài khoản ID riêng của Thí sinh và đối tượng dự thi (ví dụ ‘Kiến trúc sư’), tên địa điểm dự án và tên dự án. Bài viết sẽ nói thêm chi tiết một cách rõ ràng và súc tích phương pháp thiết kế của người dự thi, không quá 2.500 từ. Bài viết phải nộp theo định dạng JPG hoặc PDF và kích thước tập tin lớn nhất là 2500KB. 

Phỏng vấn:
Thí sinh có thể được yêu cầu tham dự một cuộc phỏng vấn qua Skype và các ngày họp của ban giám khảo, sẽ được xác nhận sau. Việc này tùy thuộc vào yêu cầu của quá trình chấm thi. 

Ẩn danh:
Ban tổ chức Cuộc thi đảm bảo một cuộc thi công bằng. Chỉ có Ban Tiếp nhận đăng ký nhận dạng được Thí sinh thông qua I/C hoặc Số Báo danh của họ. Tất cả bài dự thi nộp về Ban Giám khảo chỉ được ghi mã số ID riêng này. Không vị giám khảo nào có thể nhận dạng tác giả của bất kỳ dự án nào bằng danh tánh, quốc gia đang cư ngụ hoặc hành nghề.

Ban Giám khảo: 

Ban Giám khảo gồm 05 vị do Ban Tổ chức chỉ định. 

Nirmal Kishnani (Singapore), Tiến sĩ, Tổng Biên tập của tập san FuturArc và Trưởng ban Giám khảo thường trú của các cuộc thi Giải FuturArc. Ông đồng thời vừa là nhà sư phạm vừa là người đang công tác trong lĩnh vực thiết kế Công trình Xanh, hiện đang nắm chức vụ Giảng viên Cấp cao và Giám đốc Chương trình tại Khoa Kiến trúc của Trường Đại học Quốc gia Singapore. Ông đã thuyết trình và viết nhiều bài về đề tài quy trình Xanh hóa. Từ năm 2002 – khi ông sáng lập một trong những công ty chuyên tư vấn thiết kế Xanh đầu tiên hoạt động ở Châu Á – ông đã tham gia vào các dự án điển hình trong khu vực như Ngân hàng Phát triển Châu Á, Manila và công viên Gardens by the Bay, Singapore. Tiến sĩ Kishnani tham gia nhiều ban tư vấn ở Đông Nam Á, ông tích cực trong việc phát triển tài liệu chính sách và xây dựng năng lực trong lĩnh vực Công trình Xanh. Tiến sĩ Kishnani là tác giả của ấn phẩm FuturArc 2012, Greening Asia - Emerging Principles for Sustainable Architecture

Sanjay PRAKASH (Ấn độ), tốt nghiệp Đại học Kiến trúc, A.I.I.A., là một kiến trúc sư đầy tâm huyết với kiến trúc có ý thức về năng lượng, thiết kế thân thiện môi trường, tham gia đại chúng vào quy hoạch, âm nhạc và thiết kế sản xuất. Qua nhiều năm, ông đã hội nhập tất cả các công trình của ông với hoạt động đô thị hóa mới và bền vững vào sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của ông. Lĩnh vực hoạt động và nghiên cứu của ông trong suốt 32 năm qua bao gồm kiến trúc và quy hoạch năng lượng thấp và thụ động, hệ thống điều hòa không khí tổ hợp, các hệ thống nước và năng lượng tự định, xây dựng với tre và đất, thiết kế dựa vào cộng đồng của tài sản chung, và thiết kế được máy tính hỗ trợ. Dưới sự hướng dẫn của ông, hàng trăm người đã phát triển khả năng thiết kế, công việc ý tưởng hay quản lý trong các lĩnh vực này. Ông là Tư vấn Chính trong công ty thiết kế của ông, SHiFt: Studio for Habitat Futures Architects and Engineers Pvt. Ltd. (trước có tên là Sanjay Prakash & Associates), và từng là đồng sự của DAAT và Studio Plus, những công ty ra đời trước công ty hiện tại của ông. Tên tuổi và công trình của ông được nhắc đến trong phiên bản thứ hai mươi của những công trình tham khảo chính trong lịch sử kiến trúc, Lịch sử Kiến trúc (A History of Architecture) của Sir Bannister Fletcher.

TAN Pei Ing (Malaysia). Tan Pei Ing là Kiến trúc sư chính của công ty Kiến trúc PI. Cô đang tích cực tham gia cả hai viện nghiên cứu chuyên nghiệp trong và ngoài nước. Pei Ing hiện là Chủ tịch của Hội đồng Kiến trúc sư Khu vực châu Á (ARCASIA) và Cựu Chủ tịch của PAM. Bộ trưởng Bộ Công trình cũng đã bổ nhiệm cô làm thành viên của Hội đồng Kiến trúc sư từ năm 2001 Trong năm 2012, thông qua PAM, cô thành lập một Hội Kiến trúc vì Nhân loại của Mã Lai và là Chủ tịch đầu tiên của Hội. Pei Ing đã rất tích cực trong việc đại diện PAM và Hội đồng Kiến trúc sư trong nhiều cuộc họp với các tổ chức chính phủ và đã tham gia vào các vấn đề có tầm quan trọng quốc gia. Cô là đồng tác giả của Mẫu Hợp đồng Xây dựng PAM 2006 (có và không có số lượng, và Hợp đồng phụ Chỉ định) và Tài liệu hướng dẫn cho các Mẫu Hợp đồng PAM. Cô và ba đồng tác giả cũng đã hoàn thiện Mẫu Hợp đồng PAM cho các Công trình nhỏ. Cô đã giúp soạn thảo Bộ Quy phạm Xây dựng Lối vào cho Người Khuyết tật tại các Công trình Công cộng SIRIM, và tự mình hoàn thành dự thảo về việc cung cấp nhà ở cho người khuyết tật cho CIDB. Pei Ing cũng rất nhiệt tình thúc đẩy phong trào Xanh và phát triển bền vững, và tham gia tích cực vào việc thành lập công ty Green Building Index Sdn Bhd, một nỗ lực chung của PAM và Hiệp hội các Kỹ sư Tư vấn. Cô đã được bổ nhiệm làm giám đốc kể từ khi thành lập vào năm 2009 cho đến năm 2013. 

Ada FUNG (Hong Kong). Tiểu sử và hình ảnh sẽ được cập nhật sớm.

Giám khảo thứ 5 sẽ được chọn sau.

Hội đồng thẩm định:

Hội đồng Thẩm định gồm các thành viên sau được Ban Tiếp nhận đăng ký cuộc thi chỉ định: 

- Robert Krups, Giám đốc Điều hành, BCI Asia;
- Candice Lim, Chủ bút, FuturArc

Hội đồng Thẩm định sẽ đảm bảo tính hợp lệ của tất cả thí sinh tùy theo việc đáp ứng những điều kiện của Cuộc thi và chuẩn bị tài liệu cho Ban Giám khảo. Hội đồng này không có vai trò đánh giá bài dự thi. 

Giải thưởng:

1) Kiến trúc sư: 

Tất cả Thí sinh thắng giải sẽ được trao Kỷ niệm chương FuturArc Prize và giải tiền mặt* như sau:

  • Giải Nhất: Tiền mặt tương đương SGD15,000 và hai năm tạp chí FuturArc
  • Giải Nhì: Tiền mặt tương đương SGD8,000 và một năm tạp chí FuturArc
  • Giải Ba: Tiền mặt tương đương SGD4,000 và một năm tạp chí FuturArc
  • Giải Khuyến khích: (một số giải khuyến khích sẽ được trao, tùy ý Ban Giám khảo): một năm tạp chí FuturArc

2) Sinh viên: 

Tất cả Thí sinh thắng giải sẽ được trao Kỷ niệm chương FuturArc Prize và giải tiền mặt* như sau:

  • Giải Nhất: Tiền mặt tương đương SGD5,000 và hai năm tạp chí FuturArc
  • Giải Nhì: Tiền mặt tương đương SGD3,000 và một năm tạp chí FuturArc
  • Giải Ba: Tiền mặt tương đương SGD2,000 và một năm tạp chí FuturArc
  • Giải Khuyến khích: (một số giải khuyến khích sẽ được trao, tùy ý Ban Giám khảo): một năm tạp chí FuturArc 

*Ban Tổ chức Cuộc thi có quyền thay đổi giải thưởng.
Giải thưởng sẽ được trao dựa vào chất lượng bài dự thi, bất kể từ quốc gia nào.
Giải thưởng cho Nhóm Thí sinh sẽ được trao cho Nhóm trưởng và chia trong nhóm tùy theo các thành viên của Nhóm.
Ngoài các giải thưởng, tất cả những dự án thắng giải sẽ được đăng trên trang web của cuộc thi Giải thưởng FuturArc và trong số gần nhất sau đó của tạp chí FuturArc. 
Ban Giám khảo có toàn quyền quyết định về các Giải thưởng và Giải Khuyến khích. Quyết định của Ban Giám khảo là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với tất cả Thí sinh. Đơn vị Tiếp nhận đăng ký dự thi có toàn quyền không trao bất kỳ giải nào nếu Ban Giám khảo nhất trí rằng bài dự thi không đủ chất lượng. 

Tác quyền:

Quyền Sở hữu Trí tuệ: Quyền sở hữu trí tuệ của mỗi dự án nộp dự thi thuộc về sở hữu độc quyền của tác giả dự án. 

Quyền Triển lãm / Quảng cáo:
Tất cả tài liệu gửi về cho Ban Tiếp nhận đăng ký Cuộc thi sẽ thuộc về sở hữu của Ban, kể cả quyền sao chép.
Bất kỳ bài dự thi nào cũng có thể được công bố, dù là trên bảng, film trình chiếu hoặc ảnh kỹ thuật số, trong các hội thảo FuturArc và Lễ trao giải BCI Asia Top Ten Awards. Các bài dự thi sẽ được công bố trên trang web FuturArc và được công bố trong Tập san FuturArc.
Các dự án sẽ chỉ được trình bày dưới tên của tác giả hoặc các tác giả đã ghi lúc đăng ký.
Ban Tổ chức Cuộc thi có toàn quyền công bố bất kỳ hoặc tất cả dự án đã nộp.
Thí sinh không được quyền công bố bài dự thi trước khi có thông báo kết quả cuộc thi vào ngày do Ban Tổ chức quyết định. Ngược lại, bài dự thi sẽ bị loại khỏi cuộc thi.

Ngôn ngữ:

Tất cả bài dự thi phải được viết, trình bày và nộp bằng tiếng Anh
Tất cả những liên lạc giữa Thí sinh và Ban Tiếp nhận đăng ký phải được tiến hành bằng tiếng Anh

Quyền hủy bỏ cuộc thi: 

Ban Tổ chức Cuộc thi FuturArc Prize 2015 có toàn quyền hủy bỏ cuộc thi với bất kỳ lý do gì.

Công bố:

Thông qua việc đăng ký dự thi, tất cả Thí sinh đều tuyên bố như sau: 

a. Tôi / chúng tôi chấp nhận tất cả điều kiện của Cuộc thi mà không giới hạn, hạn chế hoặc loại trừ .
b. Tôi / chúng tôi không có bất kỳ khiếu kiện gì đối với Ban tổ chức Cuộc thi và các đồng sự liên quan đến việc tham gia Cuộc thi FuturArc Prize 2015.
c. Tôi / chúng tôi đồng ý cho Ban Tổ chức Cuộc thi có toàn quyền đăng tải, trưng bày và sử dụng tất cả các bài dự thi và tài liệu nộp thông qua các phương tiện thông tin, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc in ấn, thuyết trình, trưng bày, và niêm yết điện tử vô thời hạn. 

Vào thời điểm đăng ký dự thi, tất cả Thí sinh đều thừa nhận như sau:
a. Tất cả bài nộp dự thi sẽ thuộc sở hữu của Ban Tổ chức. Việc sử dụng tất cả tài liệu được nộp sẽ tùy ý của Ban Tổ chức Cuộc thi và miễn bồi hoàn.
b. Tất cả bài nộp dự thi sẽ được xem như thông tin đại chúng. Ban Tổ chức Cuộc thi không có trách nhiệm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của bài dự thi.
c. Ban Tiếp nhận Đăng ký có toàn quyền từ chối bất kỳ đơn đăng ký dự thi và truất quyền dự thi của Thí sinh nếu Thí sinh không tuân thủ các điều kiện dự thi.
d. Ban Tiếp nhận Đăng ký không chịu trách nhiệm nếu bài dự thi bị thất lạc, gửi nhầm địa chỉ, nộp trễ hoặc đăng ký không đầy đủ.
e. Không được suy luận việc tán thành chính thức quan điểm của Thí sinh qua việc tham dự Cuộc thi. 

Đơn vị tổ chức:

Tập san FuturArc là nhà tổ chức giải thưởng. Tập san này là ấn phẩm xuất bản mỗi hai tháng để ghi nhận tác động của các công trình vào xã hội và môi trường, thúc đẩy ngành kiến trúc thể hiện trách nhiệm với xã hội và sinh thái. 

Đơn vị phụ trách đăng ký cuộc thi là BCI Asia Construction Information Pte Ltd, công ty trực thuộc tập đoàn BCI.

Đơn vị phụ trách đăng ký cuộc thi FuturArc Prize 2015:

371 Beach Road, #02-25 Keypoint
Singapore 199597
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Liên hệ BCI Vietnam & FuturArc tại Việt Nam:
Anh Nguyễn Minh Quân – FuturArc Coordinator
Email :  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Tel: 84 8 3997 4220 – Ext: 16
Fax: 84 8 3997 4150 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo