Ashui.com

Monday
Sep 20th
Home Tin tức Sự kiện Hội nghị Bộ trưởng Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 16

Hội nghị Bộ trưởng Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 16

Viết email In

Ngày 19/8/2010, Hội nghị Bộ trưởng Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 16 đã chính thức diễn ra với chủ đề “Tiểu vùng sông Mekong mở rộng trong Thập kỷ mới: Những lĩnh vực hợp tác mới”.
 
Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị đã đánh giá chương trình Hành động Viên Chăn (VPOA) 2008 - 2010 và các Hợp tác Phát triển trong thời gian qua; thảo luận về các báo cáo cho Hội nghị Bộ trưởng GMS 16 (kết quả đạt được trong các lĩnh vực hợp tác, kế hoạch hành động về việc thuận lợi hóa giao thông và thương mại, các định hướng đối với khung chiến lược mới của GMS); các định hướng chiến lược mới trong hợp tác GMS...


 
Tại Hội nghị, các đối tác phát triển cũng chia sẻ những quan điểm về những thách thức GMS phải đối mặt và đưa ra những nhận định cũng như giải pháp về các nguyên nhân cơ bản của chiến lược mới cần quan tâm bao gồm cả những khu vực cần ưu tiên hợp tác. Những kiến thức về các ưu tiên chiến lược dài hạn dối với GMS, và đưa ra các kiến nghị về các phương thức mới đối với phát triển bền vững chương trình GMS cũng được các đối tác phát triển bàn tới.
 
Trong hai ngày 19-20/8/2010, các Bộ trưởng của các Chính phủ thuộc 6 quốc gia Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS) bao gồm Campuchia, CHND Trung Hoa, CHDCND Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam họp tại Việt Nam để thảo luận và thông qua các chiến lược, lộ trình và chương trình hành động mới, qua đó xác định một thế hệ mới những nhiệm vụ hợp tác trong nhiều lĩnh vực và khu vực ưu tiên tại Tiểu vùng sông Mekong mở rộng.
 
Hội nghị cũng rà soát và tiếp tục hướng dẫn chuẩn bị khuôn khổ chiến lược dài hạn tiếp theo cho Tiểu vùng sông Mekong mở rộng cũng như xử lý các vấn đề và quan ngại, đặc biệt là liên quan đến việc phát triển các hành lang kinh tế Tiểu vùng sông Mekong mở rộng.

Với chủ nghĩa khu vực đang lớn mạnh tại Châu Á và toàn cầu, chương trình Tiểu vùng sông Mekong mở rộng có thể tiếp tục củng cố tính phù hợp của mình bằng cách tận dụng tính bổ sung và cộng hưởng với các sáng kiến hợp tác khu vực khác, bao gồm cả ASEAN, hiện trong quá trình thiết lập cộng đồng kinh tế vào năm 2015.

Trong suốt hội nghị, các quan chức Chính phủ sẽ bàn về các biện pháp nhằm củng cố cơ sở hạ tầng vật chất, chính thức hóa các giao dịch và chi phí giao thông xuyên biên giới, cải thiện môi trường kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Các Bộ trưởng Tiểu vùng sông Mekong mở rộng tại Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 16 sẽ đưa ra định hướng chung nhằm chuẩn bị cho khuôn khổ chiến lược mới, dự kiến Hội nghị sẽ thảo luận các nội dung về: hành lang giao thông, hỗ trợ thương mại và giao thông, phát triển đường sắt, lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, du lịch, phát triển nguồn nhân lực, môi trường.  

Tiểu vùng sông Mekong mở rộng là cầu nối tự nhiên giữa hai nền kinh tế khổng lồ mới nổi: Trung Quốc và Ấn Độ. Việc hội nhập hiệu quả giữa các nền kinh tế này và tiểu khu vực sẽ đem lại tiềm năng tạo ra một liên minh kinh tế và trải rộng hơn những lợi ích về sự hồi sinh của kinh tế Châu Á.
 
Nam Phương


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo