Ashui.com

Wednesday
Aug 04th
Home Tin tức Việt Nam Một mô hình quản lý đất đai hiện đại sẽ được nhân rộng

Một mô hình quản lý đất đai hiện đại sẽ được nhân rộng

Viết email In

Dự kiến ngày 8/6 tới, một dự án nhằm hiện đại hóa hệ thống đất đai tại 3 thành phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng do Pháp tài trợ sẽ được khởi động. Đây là những nơi giao dịch đất đai sôi động nhất cả nước.

Dự án Nghiên cứu khả thi Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai (VLAP - Vietnam Land Administration Project) tại 3 thành phố này (gọi tắt là Dự án Nghiên cứu khả thi HDH), sau khi hoàn thành và đưa vào thực hiện, sẽ cùng với Dự án VLAP và Dự án tổng thể về hồ sơ địa chính góp phần quan trọng cho việc hoàn thành Chương trình tổng thể về hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam.

Chính phủ đã cho phép Bộ TN&MT tiếp nhận nguồn hỗ trợ của Quỹ Nghiên cứu và Hỗ trợ khu vực tư nhân (FASEP) để thực hiện Dự án Nghiên cứu khả thi dự án HDG. Bộ TN&MT là cơ quan chủ quản dự án. Tổng cục Quản lý đất đai là chủ dự án. UBND TP. Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và đại diện các Sở TN&MT là cơ quan tiếp nhận và phối hợp chuẩn bị nội dung dự án.

Hệ thống quản lý đất đai của Pháp là một trong những hệ thống được tin học hóa hiện đại, có độ tin cậy cao hiện nay. Một trong những mục tiêu của Dự án HDH là phát huy tối đa kinh nghiệm và kỹ năng của Pháp nhằm thiết kế một mô hình phù hợp đưa vào triển khai tại 3 thành phố lớn. Dự án nghiên cứu khả thi Dự án HDH sẽ cho phép so sánh hệ thống địa chính Pháp, nghiên cứu những điểm phù hợp và khả năng áp dụng hệ thống của Pháp vào hoàn cảnh thực tế của Việt Nam.

Cần nói thêm rằng, Dự án VLAP đang triển khai tại 9 tỉnh, thành phố ở nước ta hướng tới việc hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai theo mục tiêu dài hạn. Mục tiêu của VLAP là hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính dạng số (bao gồm việc đo đạc, lập và cập nhật bản đồ địa chính, lập mới hoặc cập nhật hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất); tăng cường dịch vụ đăng ký đất đai; hỗ trợ quản lý và thực hiện dự án trên cơ sở xây dựng một hệ thống quản lý hiện đại cho thực hiện dự án..., nhằm tăng cường sự tiếp cận của mọi đối tượng đối với dịch vụ thông tin đất đai.

Cũng như dự án VLAP, Dự án HDH góp phần phát triển và hoàn thiện "cơ chế một cửa" nhằm giảm bớt phiền hà cho người sử dụng đất và đẩy nhanh quy trình đăng ký. Bên cạnh việc đáp ứng các mục tiêu như VLAP, Dự án HDH còn có các nghiên cứu chuyên sâu, cải tiến, điều chỉnh quy trình đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được áp dụng trong VLAP cho phù hợp với bối cảnh đô thị để hoàn thành việc đăng ký và cấp giấy chứng nhận đối với các loại đất cho khu vực đô thị, trước hết là 3 thành phố.

Kết quả của dự án là nghiên cứu và chuẩn bị dự án để xây dựng một mô hình quản lý đất đai được chấp thuận, có thể nhân rộng và áp dụng trong các vùng và tỉnh có trình độ phát triển thấp hơn ở nước ta.

Về tổng thể, hệ thống quản lý đất đai hiện đại với độ tin cậy cao sẽ cung cấp nhanh chóng với các dịch vụ về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, cung cấp thông tin đất đai và giao dịch về quyền sử dụng đất phục vụ người dân và các nhà đầu tư. Nhu cầu này đang ngày càng trở nên cấp thiết tại các thành phố lớn, trong bối cảnh những giao dịch đất đai và bất động sản đóng vai trò quyết định đối với tăng trưởng của nền kinh tế nước ta.

(Theo Bộ Tài nguyên - Môi trường

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo