Ashui.com

Saturday
Sep 18th
Home Tin tức Việt Nam Sẽ miễn phí xây dựng bắt đầu từ ngày 1/2/2011

Sẽ miễn phí xây dựng bắt đầu từ ngày 1/2/2011

Viết email In
Ngày 9/12, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 80/2010/QĐ-TTg, miễn phí xây dựng, theo đó, miễn phí xây dựng quy định tại điểm 2 Mục II Phần A Danh mục chi tiết phí, lệ phí.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2011.

Với quy định hiện hành, phí xây dựng nằm trong Danh mục các phí và lệ phí được ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP. Theo văn bản pháp lý này, phí xây dựng do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định.

Hiện phí xây dựng đang được thực hiện theo Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006. Mức thu phí xây dựng có thể được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí xây dựng công trình, tùy thuộc vào loại công trình xây dựng và khu vực dân cư mà áp dụng mức thu khác nhau cho phù hợp.

Riêng đối với nhà ở riêng lẻ, mức thu có thể tính theo diện tích xây dựng, nhưng tối đa không quá 35.000 đồng/m2 , được áp dụng theo nguyên tắc giảm dần theo cấp nhà. Tức là mức thu đối với nhà cấp IV thấp hơn nhà cấp III, nhà cấp III thấp hơn nhà cấp II... và mức thu áp dụng đối với nhà ở nông thôn thấp hơn nhà ở đô thị.

Phí xây dựng là khoản thu vào chủ đầu tư xây dựng công trình nhằm mục đích hỗ trợ đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở hạ tầng công cộng trên địa bàn mà chủ đầu tư xây dựng công trình (Theo Thông tư 97/2006/TT-BTC)./.
 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo