Ashui.com

Thursday
Sep 23rd
Home Tin tức Thế giới Khởi động Cơ chế công nghệ của Công ước khung Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu

Khởi động Cơ chế công nghệ của Công ước khung Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu

Viết email In
Ngày 3/9, Liên hiệp quốc đã khởi động Cơ chế công nghệ của Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) tại thành phố Bon của Cộng hòa Liên bang Đức.

Bà Christiana Figueres, Thư ký chấp hành của UNFCCC, nhấn mạnh đây là một tiến triển rất tốt nhằm tạo điều kiện sử dụng khoa học - công nghệ hỗ trợ tiến trình làm dịu và thích nghi với biến đổi khí hậu trên toàn cầu.

Mục tiêu của Cơ chế công nghệ chỉ có thể đạt được thông qua sự phối hợp và hợp tác sâu rộng hơn giữa tất cả các nước với sự tham gia tích cực của các đối tác bao gồm cộng đồng nghiên cứu, giới học giả và khu vực kinh tế tư nhân.
  • Ảnh bên: Bão Irene tàn phá đảo Pawleys, bang Nam Carolia, Mỹ hôm 27/8
Ủy ban chấp hành công nghệ (TEC) được thành lập theo Công ước UNFCCC nằm trong các thể chế chịu trách nhiệm chủ chốt đặt nền tảng cho hoạt động hiệu quả của Cơ chế công nghệ nhằm bảo vệ các xã hội dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu, đồng thời sử dụng các quỹ và công nghệ để giúp các nước đang phát triển hoạch định và xây dựng tương lai bền vững.

TEC đã thúc đẩy tiến trình chia sẻ thông tin về các công nghệ mới và đổi mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động khoa học - công nghệ cũng như các biện pháp khuyến khích các đối tác khoa học - công nghệ tham gia thúc đẩy các động lực của Cơ chế công nghệ ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

TEC cũng tìm kiếm các cách thức để TEC có thể cung cấp các công nghệ cần thiết cũng như đánh giá chính sách và các công nghệ liên quan đến phát triển và chuyển giao công nghệ, đồng thời xác định các lựa chọn cho sự tham gia của các đối tác công nghệ và các tổ chức phi chính phủ tham gia Cơ chế công nghệ và quá trình chống biến đổi khí hậu.

TTX
 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo