Ashui.com

Tuesday
Oct 19th
Home Tin tức Việt Nam 93% đô thị có quy hoạch chung được phê duyệt

93% đô thị có quy hoạch chung được phê duyệt

Viết email In

Bộ Xây dựng vừa cho biết, hiện nay đã có 59/63 tỉnh, thành phố có quy hoạch vùng tỉnh. Tất cả các đô thị từ loại IV (thị xã) trở lên đều đã có quy hoạch chung xây dựng được phê duyệt, số đô thị có quy hoạch chung được phê duyệt chiếm tỷ lệ khoảng 93%.
 
Tuy nhiên, tính dự báo của một số đồ án quy hoạch chung xây dựng còn thấp, việc điều chỉnh khi có nhu cầu phải trải qua một quy trình phức tạp và kéo dài chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Việc triển khai quy hoạch chi tiết cũng chưa được coi trọng tại nhiều địa phương.

Hiện, các đồ án quy hoạch này đã được giao cho các địa phương có liên quan quản lý và thực hiện công bố quy hoạch theo quy định. 

  • Ảnh bên : Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn 2050 vừa được Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ 

Trong giai đoạn từ 2011 - 2015, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Xây dựng xác định là cần tập trung thực hiện tăng cường công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch, đẩy mạnh tốc độ lập quy hoạch chi tiết ở các đô thị, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý xây dựng theo quy hoạch.
 
Đối với vùng nông thôn, Bộ cũng đã trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới”. Đến nay, theo báo cáo của 44/63 tỉnh, mới chỉ có 1.792/ tổng số 6.590 xã đã lập quy hoạch xây dựng (27,2%), trong đó có 1.128 xã cần phải điều chỉnh quy hoạch./.
 
T.H.

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo