Ashui.com

Thursday
Jul 29th
Home Tin tức Việt Nam Bộ Xây dựng đề nghị rà soát quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, thành phố

Bộ Xây dựng đề nghị rà soát quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, thành phố

Viết email In
Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh.

Theo đó, bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh rà soát, điều chỉnh các nội dung quy hoạch xây dựng hệ thống đô thị, bao gồm cả đô thị mới, điểm dân cư nông thôn; các khu công nghiệp tập trung, khu dân cư phục vụ các khu công nghiệp, khu đô thị mới, khu du lịch, khu chức năng đặc thù; hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung trong vùng tỉnh; tính toán khả năng lấp đầy khu đô thị, khu công nghiệp theo từng giai đoạn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của địa phương. Đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch đô thị cùng với quy hoạch điểm dân cư nông thôn, đảm bảo phát triển bền vững, hài hoà giữa đô thị và nông thôn.

Theo đánh giá của bộ Xây dựng qua kiểm tra, rà soát thực tế tại các địa phương, trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng vùng tỉnh còn nhiều bất cập; chưa có sự gắn kết, thống nhất với các mục tiêu phát triển của vùng, dẫn đến sự chồng chéo, đầu tư lãng phí. Nhiều dự án đầu tư chỉ căn cứ theo quy hoạch phát triển ngành, không phù hợp với quy hoạch xây dựng đã dẫn gây thiệt hại lớn về kinh tế. Đặc biệt là việc bổ sung, điều chỉnh các khu công nghiệp tập trung; phát triển đô thị mới, khu đô thị mới, khu du lịch không phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đã được phê duyệt, làm phá vỡ kết cấu hạ tầng kỹ thuật khung của tỉnh và vùng liên tỉnh về giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước và môi trường sinh thái...

Hữu Lực
 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo