Ashui.com

Tuesday
Sep 27th
Home Tin tức Việt Nam Xử lý vi phạm ở khu vực lăng Minh Mạng, Võ Thánh

Xử lý vi phạm ở khu vực lăng Minh Mạng, Võ Thánh

Viết email In

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có công văn yêu cầu các đơn vị liên quan trong tỉnh phải có biện pháp tăng cường quản lý chống xâm hại di tích; lập phương án giải quyết các trường hợp vi phạm trong khu vực bảo vệ di tích lăng Minh Mạng (ảnh) và khu vực Văn Thánh, Võ Thánh (thuộc hệ thống di tích Cố đô Huế).
 
Đối với vành đai bảo vệ lăng Minh Mạng, tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng và địa phương cần xác định nguồn gốc sử dụng đất, lên phương án tổng thể về đền bù vật kiến trúc và tài sản trên đất để làm cơ sở thu hồi đất đối với từng hộ gia đình, đồng thời thu mua lại số cây xanh để làm vành đai bảo vệ lăng. Tỉnh tiến hành nghiên cứu nghiên cứu, thực hiện phương án di dời, tái định cư đối với các hộ nằm trong khu vực I; từng bước giải tỏa, di dời các hộ có nhu cầu cải tạo, xây dựng mới nhà ở trong khu vực II. Đối với các hộ có sử dụng đất trong khu vực II từ trước ngày 23/01/1991 (ngày ký biên bản quy định khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích lăng Minh Mạng) thì các đơn vị chức năng tiến hành đo vẽ trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xin chủ trương cụ thể về việc sử dụng đất ở, nhà ở trong khu vực này...

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cũng lập dự án xây dựng tường rào bảo vệ di tích Văn Thánh, Võ Thánh; trước mắt phối hợp với chính quyền địa phương có giải pháp quản lý di tích sau khi xử lý xong các vi phạm (theo Điều 51 Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản Văn hóa).

Kết quả thống kê vi phạm khu vực bảo vệ di tích lăng Minh Mạng hiện có tới 46 hộ, 227 khẩu. Trong đó, khu vực I có 23 hộ, 112 khẩu; khu vực II có 23 hộ, 115 khẩu, với diện tích đất ở và đất vườn khoảng 4,2ha (khu vực I là 2,53ha; khu vực II là 1,62ha. Hiện trong vùng có 14 nhà kiên cố (khu vực I là 5 nhà; khu vực II là 9 nhà); 32 nhà bán kiên cố và nhà tạm (khu vực I là 18 nhà; khu vực II là 14 nhà)...

>> Ứng xử với di tích và những mối giằng co 

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo