Ashui.com

Tuesday
Jul 14th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Dự án Kinh tế / Pháp luật Hà Nội: Nhiều điểm mới về bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất

Hà Nội: Nhiều điểm mới về bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất

Viết email In

Một số nội dung trong qui định mới của Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất đã áp khung cao nhất của Nghị định 69/2009/NĐ - CP. Trong đó, đáng chú ý là khoản hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định 108/2009/QĐ - UBND về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn.
 
Tăng thêm quyền lợi cho người bị thu hồi đất
 
Theo quyết định mới, việc bồi thường, hỗ trợ đối với đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được qui định:
 
Đất nông nghiệp, vườn, ao trong cùng một thửa đất có nhà ở của hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư không được công nhận là đất ở; đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở riêng lẻ; đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở dọc kênh mương và dọc tuyến đường giao thông, có đủ điều kiện được bồi thường theo qui định, khi Nhà nước thu hồi thì ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm còn được hỗ trợ bằng tiền.
 
Cụ thể, hỗ trợ bằng bằng 70% giá đất ở trong cùng thửa đất có nhà ở của hộ gia đình, cá nhân sử dụng trước ngày 15/10/1993 và có một trong các điều kiện được bồi thường theo giá đất ở.
 
Hỗ trợ bằng 40% giá đất ở trong cùng thửa đất có nhà ở của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở không có giấy tờ từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 và có một trong các điều kiện được bồi thường theo giá đất ở.
 
Đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp trong địa giới hành chính phường, trong khu dân cư thuộc thị trấn; trong khu dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; thửa đất nông nghiệp tiếp giáp với ranh giới phường, ranh giới khu dân cư có đủ điều kiện được bồi thường, ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp cùng mục đích sử dụng quy định tại bảng giá đất do UBND Thành phố ban hành hàng năm còn được hỗ trợ bằng 30% giá đất ở trung bình của khu vực.
 
Trong tất cả các trường hợp trên, diện tích được hỗ trợ theo diện tích đất thực tế bị thu hồi nhưng không quá 05 lần hạn mức giao đất ở mới tại địa phương.
 
“Gói” chuyển đổi nghề nghiệp bằng 5 lần giá đất nông nghiệp
 
Về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp có đủ một trong các điều kiện được bồi thường theo quy định thì được hỗ trợ bằng tiền để chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng 05 lần giá đất nông nghiệp quy định đối với diện tích đất nông nghiệp thực tế bị thu hồi, nhưng tối đa không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương.
 
Như vậy, trong việc hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, Hà Nội đã áp mức cao nhất trong khung qui định của Nghị định 69/CP.
 
Vễ hỗ trợ khi thu hồi đất ở, nhà ở, một trong những điểm mới là chủ sử dụng nhà ở, đất ở bị thu hồi được tiêu chuẩn tái định cư nhưng chủ đầu tư chưa kịp bố trí vào khu tái định cư theo quy định hoặc vào quĩ nhà tạm cư trung chuyển của Thành phố, nếu tự nguyện bàn giao mặt bằng đúng tiến độ và tự lo tạm cư thì được hỗ trợ tiền thuê nhà tạm cư 500.000 đồng/nhân khẩu/tháng hoặc 1.000.000 đồng/hộ độc thân/tháng, nhưng mức hỗ trợ không quá 3.000.000 đồng/hộ gia đình/tháng.
 
Mức hỗ trợ cũ qui định trong quyết định 18/2008 của UBND TP là 300.000 đồng/nhân khẩu/tháng hoặc 500.000 đồng/hộ độc thân/tháng nhưng mức hỗ trợ không quá 1.800.000 đồng/hộ gia đình/tháng.
 
Kim Tân

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo

Tìm kiếm

Tạp chí

Hiện có 2415 khách Trực tuyến

Quảng cáo