Ashui.com

Monday
Oct 25th
Home Vật liệu / Thiết bị Thị trường Ngừng đăng ký đầu tư các dự án xi măng

Ngừng đăng ký đầu tư các dự án xi măng

Ngày 5/1, Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh thành trong cả nước không đăng ký đầu tư thêm các dự án xi măng trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 để phát huy hết công suất thiết kế các dự án xi măng đang hoạt động và các dự án xi măng đang đầu tư xây dựng, đảm bảo cho ngành công nghiệp xi măng phát triển bền vững ổn định, nâng cao tính hiệu quả.

Theo Bộ Xây dựng, tính đến cuối năm 2009 cả nước có 97 dây chuyền xi măng với tổng công suất thiết kế 57,4 triệu đã được đầu tư và khai thác; năm 2010 dự kiến có thêm 13 dây chuyền xi măng lò quay mới được hoàn thành và đi vào khai thác với tổng công suất thiết kế 11,72 triệu tấn/năm. So với nhu cầu sản lư­ợng xi măng sản xuất trong n­ước sẽ vư­ợt khoảng 2 triệu tấn.

Năm 2011 dự kiến có thêm 12 dây chuyền mới hoàn thành đưa vào khai thác với tổng công suất thiết kế 9,35 triệu tấn/năm. So với nhu cầu, l­ượng xi măng sản xuất sẽ vư­ợt 8 triệu tấn.

Năm 2012 dự kiến có 7 dây chuyền mới đư­ợc hoàn thành đưa vào khai thác với tổng công suất thiết kế 6,72 triệu tấn/năm. So với nhu cầu lượng xi măng sản xuất sẽ vư­ợt khoảng 15 triệu tấn.

Năm 2015 có 7 dây chuyền dự kiến hoàn thành. Lượng xi măng sản xuất trong nước sẽ v­ượt khoảng 14 triệu tấn so với cầu.

Năm 2020 sản lư­ợng xi măng sản xuất trong nước sẽ đạt khoảng 102 triệu tấn, cao hơn nhu cầu 7 triệu tấn.

Trước tình hình cung có khả năng vượt cầu như trên, Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 64/BC-BXD ngày 3/11/2009. Ngày 5/12/2009 Văn phòng Chính phủ có văn bản số 8703/VPCP-KTN thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý với đề xuất của Bộ Xây dựng, trong đó có việc ngừng phê duyệt tiếp các dự án đầu tư xi măng từ nay đến năm 2020.

B.T. 

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo