Ashui.com

Thursday
Apr 22nd
Home Tin tức Việt Nam Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng trong 15 ngày

Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng trong 15 ngày

Viết email In

Đây là một trong những quy định của nghị quyết 55 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi của Bộ Xây dựng vừa được ban hành.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng ghép thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng và thủ tục cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng lại thành một thủ tục và thực hiện trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (thủ tục hiện nay là 20 ngày). Bãi bỏ bản đồ 1/500 hoặc 1/200 trong hồ sơ.


(Ảnh: H.TR.)

Ngoài đơn đề nghị, tổ chức xin cung cấp thông tin nộp thêm sơ đồ vị trí khu vực cần thông tin (đối với những trường hợp đề nghị giải thích quy hoạch, cung cấp thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng...) hoặc sơ đồ vị trí và trích lục bản đồ địa chính tỉ lệ 1/2000.

Cũng theo văn bản trên, thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới sẽ được giảm thời gian giải quyết từ 90 ngày xuống 60 ngày (đối với khu có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên) và từ 65 ngày xuống 45 ngày (đối với khu quy mô dưới 200 ha).

K.YÊN

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo