Ashui.com

Tuesday
Sep 29th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

M House

Viết email In

- Địa điểm: Thiên An, TP. Huế 

- Thiết kế: KTS. Nguyễn Xuân Minh 

- Năm thiết kế: 2008

- Giải thưởng: Giải Ba - thể loại Nhà ở / Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2008 

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo