Ashui.com

Friday
May 07th
Home Chuyên mục Năng lượng - Môi trường Dự án thoát nước, xử lý nước thải được ưu đãi tiền thuê đất

Dự án thoát nước, xử lý nước thải được ưu đãi tiền thuê đất

Viết email In

Chủ đầu tư các dự án thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung sẽ được hưởng ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và được hỗ trợ đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án bằng nguồn vốn của ngân sách địa phương. 

Đây là một trong những nội dung khuyến khích đầu tư phát triển hệ thống thoát nước được nêu tại Nghị định 80/2014/NĐ-CP được Chính phủ ban hành hôm 6-8 về thoát nước và xử lý nước thải. Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2015.  

Các dự án xử lý nước thải được lựa chọn theo các tiêu chí như: tiết kiệm đất xây dựng, tiết kiệm năng lượng, có khả năng tái sử dụng nước thải, bùn thải sau xử lý, an toàn và thân thiện môi trường… 

Nghị định này cũng quy định nguyên tắc và phương pháp định giá dịch vụ thoát nước. Theo đó, giá dịch vụ thoát nước gắn với chất lượng cung cấp dịch vụ thoát nước và không phân biệt đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân trong hay ngoài nước. Việc định giá dịch vụ thoát nước phải căn cứ vào khối lượng nước thải và hàm lượng chất gây ô nhiễm trong nước thải. 

Về phương thức thu, thanh toán tiền dịch vụ thoát nước đối với hộ thoát nước, Nghị định quy định tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ cấp nước có trách nhiệm tổ chức thu tiền dịch vụ thoát nước thông qua hóa đơn tiền nước đối với các hộ thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung và được hưởng chi phí dịch vụ đi thu. 

(TBKTSG) 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo