Nhà ở của Năm

Nhà ở của Năm (Housing of the Year): dành cho một công trình / khu nhà ở đã hoàn thành xây dựng trong khoảng thời gian 02 năm trở lại (đại diện là đơn vị thiết kế), đáp ứng các tiêu chí:

  • Cộng đồng: có tiện ích, không gian, môi trường sống để cư dân hòa nhập và tương tác;
  • Thiết kế: giải pháp tối ưu cho không gian ở và sinh hoạt gia đình;
  • Chất lượng: vật liệu – thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng với chi phí hiệu quả, được bảo trì và cải thiện liên tục.

 

housingoftheyear

 

Share Button