Trần Trọng Hanh

PGS.TS.KTS Trần Trọng Hanh

Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Xung quanh những ‘băn khoăn’ của người dân về ‘hàng lang xanh, vành đai xanh‘, ‘số phận’ các dự án ‘quá khứ’ đang chiếm đất hành lang xanh… PGS.TS.KTS Trần Trọng Hanh