9 Spa / a21studĩo

Thiết kế: a21studĩo
Chức năng: công trình nghỉ dưỡng
Địa điểm: Nha Trang, Việt Nam
Diện tích: 450 m2
Năm xây dựng: 2013
Nhiếp ảnh: Hiroyuki Oki, Nam Phan (a21studĩo)

9spa_a21studio_02

9spa_a21studio_03

9spa_a21studio_04

9spa_a21studio_05

9spa_a21studio_06

9spa_a21studio_07

9spa_a21studio_12

9spa_a21studio_08

9spa_a21studio_09

9spa_a21studio_10

9spa_a21studio_11

Share Button