a21studĩo

a21

 

a21studĩo với những thiết kế sinh thái quen thuộc qua cách xử lí không gian và vật liệu độc đáo.

Kiến trúc sư trưởng: Nguyễn Hòa Hiệp

KTS Nguyễn Hoà Hiệp từng giành danh hiệu “Kiến trúc sư của Năm” tại Ashui Awards 2014.

Screen Shot 2019-12-10 at 12.14.01 PM

Share Button