ANH House / Sanuki+Nishizawa Architects

Thiết kế: S+Na. – Sanuki+Nishizawa Architects
Chức năng: nhà ở tư nhân
Địa điểm: TP.HCM
Diện tích khu đất: 332 m2
Năm hoàn thành: 2013
Nhiếp ảnh: Hiroyuki Oki

01-0139-m

02-0162-m

03-9980-m

08-4670-m

14-4928-m

15-4847-m

23-9935-m

16-4948-m

25-4801-m

35-4724-m

130716ANH-Diagram

ANH-Drawing2(SECTION)

ANH-Drawing1(PLAN)

Share Button